Alle  Projekter  |  Boliger  |  Design  |  Indretning  |  Kirker  |  Kulturarv  |  Museer  |  Slotte

præsentationsbillede_KFRK

Volutterne på pilastrenes kapitaler i korsarmen

Fredrikskyrkan

Karlskrona

Frederikskyrkan er centralt placeret ved stortorvet i Karlskrona. Trefaldighetskyrkan og Fredrikskyrkan regnes i dag som den klassiske romerske baroks fornemmeste monumenter i Sverige. Kirken, der er tegnet af Nicodemus Tessin d.y., blev indviet i 1744. Frederikskyrkan blev i 1998 optaget på UNESCO’s verdensarvsliste sammen med flådehavnen

i Karlskrona. Arbejdet med at restaurere kirken er nu i fuld gang. Projekteringen er udført med respekt for de historiske byggematerialer og ved at bruge nye materialer, som har en lang levetid og patinerer smukt. Projektet forventes at være færdigt ultimo 2017.

Facade mod vest.

Fredrikskyrkans interiør.

Plantegning - fremtidige forhold.

Indvendigt fremstår kirken hvidkalket med et smukt kalkstensgulv (Ölandssten) som changerer i grønne, grå og røde nuancer. Vægge og hvælv restaureres. Kirken energioptimeres og der bliver installeret gulvvarme i hele kirken. Det indebærer, at Ølandsfliserne forsigtigt tages op, mærkes og opbevares, indtil gulvvarmen er udført og fliserne kan 

genplaceres på deres oprindelige plads. Meningheden i Freddikskirken har en vision om at ville transformere Frederikskyrkan til en mere aktiv kirke, hvor kirkens besøgende i højere grad kan mærke nærværet fra andre besøgende og kirkens medarbejdere. Det kræver blandt andet en større fleksibilitet i kirkerummets indretning.

Udsnit af soklen.

Udsnit af indgangspartiet.

Klokketårn mod syd.

Drachmann Arkitekter har tegnet et projekt, som øger kirkerummets fleksibilitet og skaber en multifunktionel kirke. Kirkebænkene tages ud af kirken og erstattes med løse stole, som kan opstilles efter behov. Dette giver rummet en større fleksibilitet. Der etableres desuden et sænkbart stoledepot i kirken. Stoledepotet fungerer ligeleds som scene med seks 

indbyggede podier til koret som kan indstilles individuelt. Visionen er, at holde kirken åben døgnet rundt med diakoner, præster og sorgmedarbejdere tilgængelig for de besøgende. I projektet er det prioriteret at sikre universel adgang via hovedtrappe, hvor der bl.a. indrettes en lift. I våbenhuset indrettes der nye toiletter og tekøkken. 

Opstalt af fremtidige forhold.

Der skal i fremtiden være mulighed for, at flere aktiviteter kan foregå i kirken på samme tid. Dette medfører, at skabe et rum under hvert pulpitur i korsarmene. Ovenpå det sydlige pulpitur etableres kontorarbejdspladser og mødelokale for kirkens ansatte. På det nordlige pulpitur opstilles det 

originale orgel igen, med en ny orgelfacade. I samarbejde med kunstneren Bjørn Nørgaard  tegner Drachmann Arkitekter ny orgelfacade og døbefond. 

 


FAKTA

Sted: Karlskrona, Sverige

Bygherre: Svenska Kyrkan

Bevaringsstatus:  UNESCOs Verdensarvsliste 

Type: Restaurering og transformation

År: 2014-

Status: Igangværende


Relaterede projekter

Vonsild Kirke

Restaurering

St. Alban's Church

Tilbygning | Restaurering

Christianborg Slotskirke

Restaurering I Genopbygning