Kompetencer - Drachmann arkitekter

Kompetencer

Drachmann Arkitekter beskæftiger sig med arkitektonisk betydningsfulde, historiske, fredede og bevaringsværdige bygninger i Danmark og Sverige. Tegnestuens kompetencer spænder vidt og arbejder alsidigt med speciale inden for restaurering, konservering, transformation og nybyggeri i historisk kontekst. Kendetegnende for alle opgaver er en forankring i det givne og en forståelse og respekt for det eksisterende. Hver opgave er unik og bliver behandlet ud fra sine egne forudsætninger, hvor bygningsværker analyseres og værdisættes for at skabe den nødvendige forståelse af hvert projekts bærende bevaringsværdier, tilstand og helhed. Drachmann Arkitekter værner om traditionelle byggeskikke og traditioner hvor der 

lægges fokus på håndværk og detaljering. Detaljen skaber helheden og detaljen har en vigtig rolle på tegnestuen i alle byggeriets faser. Koblet med et stort materialekendskab og indgående forståelse for håndværket skabes der intelligente løsninger af høj kvalitet hvor indgreb har stor forenelighed med det eksisterende. Hvert projekt er en mulighed for at formidle og dele viden, for at få indsigt i udvikling af byggetraditioner og herigennem at kunne sikre en kompetenceudvikling for vor tids håndværk. Dertil finder tegnestuen det essentielt at arbejde med en præcision således at tidsrammer og budgetter overholdes i vores projektering. 


 

Målsætning og strategi

Drachmann Arkitekter arbejder med den kontinuerlige forvaltning af kultur- og verdensarv i Norden. Vi betragter det som en vigtig målsætning at skabe en bæredygtig fremadrettet strategi for hvert bygningsværk således at bevaringsindsatsen opnår en substans og relevans for samtiden samtidig med at bygningsværket sikres for fremtiden. Tegnestuens strategiske arbejde udfoldes gennem udarbejdelse af følgende:

  • Værdisætning og Vårdprogram
  • Vedligeholdelsesplaner
  • Handlingsplaner
  • Forvaltningsstrategi og Conservation Management Plan
  • Udviklings- og forretningsplaner
  • Konsekvensanalyse

 

Drachmann Arkitekter tilbyder professionel rådgivning indenfor alle af byggeriets projektfaser fra indledende skitsering og programmering til byggeledelse, udførelse og projektopfølgning. Vi betragter det som en vigtig målsætning at sørge for en åben dialog med bygherre fra start til slut. Drachmann Arkitekter udfører byggeopgaver for statslige styrelser, menighedsråd, kommuner, erhvervsvirksomheder, museer og privatpersoner.