Alle  Projekter  |  Boliger  |  Design  |  Indretning  |  Kirker  |  Kulturarv  |  Museer  |  Slotte

AF Borgen præsentationsbillede_KAFBO

AF Borgens indgangsparti.

AF Borgen

LUND

Drachmann Arkitekter har siden 2013 været tilknyttet AF Borgen og har udarbejdet et skitseprojekt, som ligger til grund for de fremtidige restaureringsplaner. AF Borgen (Akademisk Forening) i Lund danner rammen om byens studiemiljø og dets 44.000 studerende. Bygningen, der blev opført i perioden 1830 til 1851, er inspireret af arkitekturen i det angelsaksiske college system.

Siden bygningens opførelse har AF Borgen gennemgået mange ombygninger. Én af hovedarkitektens oprindelige visioner for bygningen var, at den skulle kunne rumme alle elever og lærere på samme tid. Derfor blev der også etableret sovepladser til de studerende og i 1868 opført en tilbygning, hvori restauranten skulle være. I årene frem til 1951 blev der opført og gennemført flere tilbygninger og ombygninger for at gøre bygningen tidssvarende. Og i 1951 blev det besluttet at udføre en omfattende renovering af hele bygningskomplekset. På trods af den omfattende renovering er der siden foretaget mange mindre justeringer og renoveringer, men i dag er der efterhånden brug for en mere omfattende og gennemgående renovering, for at opnå en mere sammenhængende og tidssvarende bygning.
.

Nyindretning - AF Borgen

AF Borgen fungerer i dag stadig som ramme for de studerendes dagligdag. Den primære indtægtskilde kommer fra udlejning af de mange lokaler, sale og foreningsrum. Derfor har skitseforslaget særligt fokus på at forbedre og optimere lokalerne, der udlejes og muliggøre, at flere lokaler kan lejes ud på samme tid, uden at de forskellige arrangementer er til gene for hinanden.

Facaden på AF Borgen - Drachmann Arkitekter

AF Borgen sydfacade.


FAKTA

Sted: Lund, Sverige

Bygherre: Foreningen Akademiske forening

Type: Nyindretning og vedligehold

År: 2013-

Status: Igangværende


Relaterede projekter

Skeppsgossekasernen

Renovering I Indretning

Bäckaskog Slott

Restaurering I Transformation

Universitethuset

Vedligehold I Udvikling