Alle  Projekter  |  Boliger  |  Design  |  Indretning  |  Kirker  |  Kulturarv  |  Museer  |  Slotte

Agardhianum præsentationsbillede_KA

Agardhianum i Lunds Botaniske Have.

Agardhianum

Lund

Udformet som et lysthus, men bygget som en villa. Således fremstår bygningen, der formodes at være tegnet efter anvisning af botanikprofessor J.G. Agardh. Inspirationen til det særprægede hus har J.G. Agardh formodentlig hentet fra de mange lysthuse og pavilloner, som han har mødt på sine mange udenlandsrejser. Huset stod opført i 1867 og er placeret ved indgangen til Lunds Botaniske Have.

Nyindretning - Agardhianum

Drachmann Arkitekter har arbejdet med at åbne for brugen af bygningen, således at der i fremtiden vil opstå et inspirerende lærings- og arbejdsmiljø. Et krydsprogram vil se til at introducere møde- og kontorfaciliteter i samspil med forelæsningssal og forskningsfaciliteter. For at åbne bygningen til skoletjeneste, publikum og forskning er der arbejdet med at gøre bygningen tilgængelig og anvendelig gennem mindre indgreb, som falder naturligt ind i bygningsværket og dets kulturhistorie. Det er vigtigt for projektet at skabe en balance mellem bevaring og bygningens forsatte udvikling, da dette er med til at skabe en bæredygtig  fremadrettet strategi, der også  sikre bygningen for fremtiden. 

Agardhianum plantegning.


FAKTA

Sted: Lund, Sverige

Bygherre: Statens Fastighetsverk

Bevaringsstatus: Statsligt byggnadsminne, SBM

Type: Renovering og nyindretning

År:  2015-

Status: Igangværende

Samarbejde: Ramboll Sverige

 


Relaterede projekter

Kungshuset

Transformation I Indretinng

AF Borgen

Nyindretning I Vedligehold

Universitethuset

Vedligehold I Udvikling