Alle  Projekter  |  Boliger  |  Design  |  Indretning  |  Kirker  |  Kulturarv  |  Museer  |  Slotte

Bäckaskog slott præsentationsbillede_SBS

Facade mod syd.

Bäckaskog Slott

Fjälkinge

Bäckaskog slott er beliggende nordøst for Kristianstad i det svenske Skåne på landtangen mellem Ivösjön og Oppmannasjön. I 2008 blev Ole Drachmann udnævnt til slotsarkitekt for Bäckaskog Slot og har siden haft det overordnede ansvar med at restaurere slottet. Den ældste del af Bäckaskog Slott stammer fra begyndelsen af 1200-tallet, hvor slottet fungerede som et kloster. Efter reformationen i 1535 blev slottet en befæstet borg. Bäckaskog Slott var senere hjemsted for Södra Skånska Kavalleriregimentet fra slutningen af 1600-tallet og frem til 1800-tallet, hvor den svenske kongefamilie begyndte at anvende Bäckaskog som sommerslot. Siden 1950’erne har slottet været et populært turistmål og har gennem årene også tilbudt overnatning i forbindelse med kurser og konferencer. Slottet er i dag åbent for besøgende året rundt. Bäckaskog Slott og slotsparken har siden 1935 været et nationalt kulturarvsminde.  

Nænsom vedligeholdelse af Bäckaskog Slott

Drachmann Arkitekter udfører løbende istandsættelses- og vedligeholdelsesarbejde for at sikre, at bygningernes værdi som kulturarv ikke forringes. Fokus for arbejdet har blandt andet været via diskrete løsninger at skabe bedre adgangsmuligheder for bygningens mange besøgende. Derudover forestår tegnestuen også udviklingen og transformationen af bygningerne, så de også i fremtiden kan danne ramme moderne aktiviteter.

VLink: Backaskog Slott       Link: SFV

Slotsgården på Bäckaskog slott.

Slottets restaurant.

Slottets køkkenhave og staldbygning.

Det tidligere orangeri ved Bäckaskog Slott.

Udsnit fra slottet. 

Slottets tårn.


FAKTA

Sted: Fjälkinge, Sverige


Bygherre: Statens Fastighetsverk
Bevaringsstatus: Statligt Byggnadsminne, SBM

Type: Restaurering, transformation og vedligehold 

År: 2008-

Status: Igangværende

Foto: Ole Drachmann


Relaterede projekter

Enomania

Indretning

Sølyst

Restaurering | Indretning

AF Borgen

Nyindretning | Vedligehold