Alle  Projekter  |  Boliger  |  Design  |  Indretning  |  Kirker  |  Kulturarv  |  Museer  |  Slotte

Historiska Museum præsenttionsbillede

Visualisering af det nye indgangsparti.

Historiska Museet

Lund

Bygningen opførtes mellem 1840 til 1845 som biskoppens bolig. Bygningen er opført af professor Axel Nyström. Allerede i 1848 flyttede fakulteterne for zoologi, kemi og fysik ind i bygningen, som dermed blev en del af universitet. I 1918 flyttede Arkæologien ind i huset efter en omfattende ombygning af Theodor Wåhlin. Historiske Museum ved Lunds Universitet indeholder store samlinger fra antikken, bronzealderen og middelalderen og har et stadig stigende antal besøgende. Museet anvendes ofte i forbindelse med undervisning af skoleklasser og i forbindelse med forskning. I forbindelse med det stigende besøgstal ønsker museet at forbedre publikumsforholdene ved indgangen og

receptionsområdet. Projektet forbinder pladsen og museet og vil fremhæve indgangen til museet, beskytte publikum og give læ for vind og vejr. Entreen vil afhjælpe en række af de problemer museet i dag kæmper med såsom høj luftfugtighed, træk og ikke mindst ønsket om mere dagslys i receptionen. Museets nye entre er tænkt som en kube af glas, ophængt i to stålbuer. Hele konstruktionen udtrykker spændingsfeltet mellem de spinkle, lette glasflader og den stærke, solide stålkonstruktion. Entreen vil fremstå som en lysende juvel på pladsen i de mørkere skumrings- og aftentimer.

Link: Historiska Museet              Link: SFV


FAKTA

Sted: Lund, Sverige

Bygherre: Statens Fastighetsverk

Bevaringsstatus:  Statligt Byggnadsminne, SBM

Type: Addition og nyindretning

År: 2015-

Status: Igangværende


Relaterede projekter

Marinmuseum

Vedligehold | Indretning

St. Alban's Church

Tilbygning | Restaurering

Kastrupgårdsamlingen

Nyindretning