Alle  Projekter  |  Boliger  |  Design  |  Indretning  |  Kirker  |  Kulturarv  |  Museer  |  Slotte

Hørsholm Kirke præsentationsbillede_KHK

Hørsholm Kirke set fra øst.

Hørsholm Kirke

Hørsholm

Hørsholm Kirke ligger smukt på en ø i det der tidligere var barokparken ved det nedrevne Hirschholm Slot. Drachmann Arkitekter har fået til opgave at løse de fugtproblemer, som i mange år har plaget facaderne på Hørsholm Kirke. Kirken er et værdifuldt stykke dansk bygningskulturarv med rødder tilbage til Kong Frederik VI. Da man i 1810-12 nedbrød Hirschholm Slot, og i øvrigt genbrugte byggematerialerne i blandt andet 

Christiansborg Slotskirke, lod man den sydøstlige pavillon, der rummede slotskapellet blive stående til fortsat brug for menigheden. I 1813 gennemførtes en nødtørftig istandsættelse, som viste sig helt utilstrækkelig og i 1816 blev der bevilget ca. 20.000 rdl. til en hovedreparation.

Tegnet af arkitekt C.F. Hansen  

Hovedreparationen blev imidlertid aldrig igangsat, idet arkitekten C.F. Hansen meddelte, at det ikke kunne betale sig at reparere kirkepavillonen når man for de samme penge kunne opføre en ny og passende kirke til menigheden. 

C.F. Hansen udarbejdede 3 forslag til en ny kirke, som alle fremstillede bygninger der var større end det oprindelige slotskapel. Kong Frederik VI valgte derefter et forslag, der kom til at danne grundlag for det endelige projekt.

Det udvalgte projekt var i plan og ydre stærkt inspireret af C.F. Hansens tidligere arbejde med Vor Frue Kirke i København. Byggeriet af kirken indledtes i efteråret 1820 og den 21.september 1823 kunne Hørsholm Kirke indvies.

Sammen med Eduard Troelsgård - Rådgivende Ingeniører, udarbejdede tegnestuen en undersøgelse, som kortlagde kirkens fugtproblemer samt forslag til udbedring af skader.
Hørsholm Kirke set fra øst.


FAKTA

Sted: Hørsholm, Danmark

Bygherre: Hørsholm Kirkes Menighedsråd

Bevaringsstatus: Kirke

Type:  Vedligehold og fugtproblematik 

År: 2014

Status: Udført


Relaterede projekter

Fredrikskyrkan

Restaurering | Transformation

Vallensbæk Gl. Kirke

Istandsættelse

Christianborg Slotskirke

Restaurering I Genopbygning