Alle  Projekter  |  Boliger  |  Design  |  Indretning  |  Kirker  |  Kulturarv  |  Museer  |  Slotte

Kastrupgaardsamlingen præsentationsbillede_MKGS

Den nye tilbygning set fra gårdspladsen. 

Kastrupgårdsamlingen

Kastrup

Kastrupgårdsamlingen er beliggende på Kastrupgård, som  er et landsted fra midten af 1700-tallet. Det blev opført af den kongelige hofstenmester Jacob Fortling. I 1968 besluttede Tårnby Kommune at etablere en kunstsamling bestående af grafiske værker. Efter en omfattende restaurering åbnede nordløjen på Kastrupgård op som museum i 1977, og museet er siden blevet udvidet ad flere omgange. 

Tilbygning og ombygning af Kastrupgård

I 2013 har bygningens fire fløje gennemgået en omfattende nyindretning og ombygning. Med støtte fra Realdania blev forholdene for kørestolsbrugere og gangbesværede forbedret. Alle museets udstillingsrum er i den forbindelse i dag indrettet med rampe, lift eller elevator, samt en udendørsrampe til  museets ny foyer. Museumscafeen er flyttet til Portbygningen med mulighed for servering både ude og inde. Ligeledes har museet fået indrettet ny museumsbutik, og dets udstillingsareal blev også udvidet med ca. 270 m2. 

Ole Drachmann stod for løsning af opgaven som partner hos Erik Møller Arkitekter. EMA er indehaver af rettighederne til projektet.

Link: Kastrupgårdsamlingen

 Interiør fra Kastrupgård.

Porten ind til gårdspladsen.

Den nye udstillingsbygning. 

Cafeen i Kastrupgårdsamlingen. 


FAKTA

Sted: Kastrup, Danmark

Bygherre: Tårnby Kommune

Bevaringsstatus: Fredet

Type: Nyindretning og ombygning

År: 2012

Status: Udført

Foto: Ole Drachmann


Relaterede projekter

Rolighed

Restaurering | Nyindretning

Historiska Museet

Adddition | Nyindretning

PHs eget hus

Restaurering | Energioptimering