Alle  Projekter  |  Boliger  |  Design  |  Indretning  |  Kirker  |  Kulturarv  |  Museer  |  Slotte

Kungshuset Lund præsentationsbillede_IKH

Indretningsforslag til Kungshuset.

Kungshuset

Lund

Projektet går ud på at skabe en innovativ lærings-, undervisnings- og arbejdssituation gennem miljømæssigt spændende rum, der er specielt udformet og indrettet med møbler beregnet til uddannelsesformål. I moderne arbejdsrum og undervisningslokaler er det ikke længere nok bare at have en stol at sidde på. Der skal skabes de rigtige rammer omkring et kreativt, mangfoldigt og inspirerende miljø, hvor samspillet 

mellem menneskers oplevelse af rummet, dets kreative indretning og kvalitetsmøbler kombineres og spiller sammen. Alt det har Drachmann Arkitekter haft fokus på i indretningsforslaget til Kungshuset, hvor detaljerede behovsanalyser ligger til grund for nytænkning og innovativ udnyttelse af lokalernes store potentiale.

Link: SFV

 Kungshuset exteriør. 

Indgangspartiet.

Transformation af Kungshuset

Kungshuset i Lund er opført, som renæssanceslot i 1580 af den danske Kong Fredrik II. 1688 overtog Lunds Universitet bygningen og indrettede den som hovedbygning med administration, bibliotek og undervisningslokaler. I 1882 fik Lund Universitet ny hovedbygning, men Kungshuset forsatte med at være bibliotek, indtil 1907, hvor det også flyttede. Herefter blev biblioteket indrettet til forelæsningslokaler. Frem til 2014 havde Filosofisk Institut haft

til huse her. Kungshuset har gennem sin lange historie haft skiftende funktioner, fra residens for den kongelige lensmand til universitet, med flere hundredårs skriftende behov og funktioner. Drachmann Arkitekter ønsker med deres projekt at skabe tidssvarende løsninger for moderne lærings- og arbejdsrum der på ny giver Kungshuset liv.

Indretningsforslag til Kungshuset - siddepladser langs vinduet.

Indretningsforslag til Kungshuset - læseområde.


FAKTA

Sted: Lund, Sverige

Bygherre:  Statens Fastighetsverk
Bevaringsstatus: Statsligt Byggnadsminne, SBM

Type: Transformation og indretning

År: 2014


Relaterede projekter

Højeste Ret

Indretning | Belysning

Skeppsgossekasernen

Renovering | Indretning

Historiska Museet

Addition | Nybyggeri