Alle  Projekter  |  Boliger  |  Design  |  Indretning  |  Kirker  |  Kulturarv  |  Museer  |  Slotte

Pelarsalen præentationsbillede

Pelarsalen 1929 Foto: Per Bagge.

Pelarsalen

Universitethuset i Lund

I det inderste af Universitetshuset i Lund finder man universitetets festsal – Pelarsalen. Den består af tre rum, hvoraf de to er egentlige sale, mens det tredje rum er apsis-formet. Oprindeligt var Pelarsalen tegnet til at rumme universitets historiske museum, som blandt andet bestod af en samling af statuer, buster og relieffer. Museets samling voksede med tiden og blev flyttet til Historiska Museum. I dag bruges den ene sal mest i forbindelse med receptioner og forelæsninger, mens den anden sal fortrinsvist anvendes som pauserum og café for universitetshusets personale. Pelarsalen, indgå som helhed i Universitetshuset i Lund. Drachmann Arkitekter gennemførte i 2016 renovering af den historiske festsal. .

Pelarsalen stor

Pelarsalen efter renoveringen.

Renovering af Pelarsalen

Pelarsalen var nedslidt, og der blev i forbindelse med renoveringen etableret nyt ventilation- og varmesystem. Det gamle parketgulv blev brudt op og erstattet med et nyt, hvor der er indbygget konvektorer og el-udtag i gulvbokse, så salens indretning bliver mere fleksibel og kan anvendes til flere forskellige formål i fremtiden.

Farvesætning

Pelarsalens farvesætning har siden opførelsen af Universitetshuset ændret sig flere gange. Drachmann Arkitekter har sammen SFV udført en ny farvesætning til Pelarsalens rum med udgangspunkt i farvelagsundersøgelser. Resultatet er blevet en enkel farvesætning, der lægger sig op ad rummenes oprindelige farvesætning.

Link: SFV

Registrering af nuværende farvesætning i Pelarsalen.

Farvetrappe fra dør i Pelarsalen.

Konvektorrist i apsis. Konvektorens rist er udført i bruneret messing.

Konvektor langs væggen.

Detalje af parketgulvet.

Udsnit af smedearbejde.


FAKTA

Sted: Lund, Sverige

Bygherre: Statens Fastighetsverk

Bevaringsstatus: Statligt byggnadsminne, SBM

Type: Renovering

År: 2016

Status: Udført

 


Relaterede projekter

Skeppsgossekasernen

Renovering | Indretning

AF - Borgen

Nyindretning I Vedligehold

Historiska Museet

Addition | Nyindretning