Alle  Projekter  |  Boliger  |  Design  |  Indretning  |  Kirker  |  Kulturarv  |  Museer  |  Slotte

phs-eget-hus-exterioer-jens-lindhe

Syd facade Foto: Jens Lindhe.

PHs eget hus

Gentofte

I 1937 opførte Poul Henningsen i samarbejde med Arkitekt Viggo Møller-Jensen et enfamiliehus til sig selv og sin familie på Brogårdsvej 72 i Gentofte. Drachmann Arkitekter har haft ansvar for restaurering og energioptimering af Phs eget hus. Tegnestuen arbejdede nænsomt med at bevare husets kultur- og arkitekturhistoriske kvaliteter for at tage det med ind i fremtiden. Ejendommen blev opført på kort tid ved at bruge moderne materialer, 

undgå unødvendige dekorative elementer og i stedet fokusere på en mere rationel anvendelse af de forskellige byggematerialer. Materialerne bestod af tilgængelige standardmaterialer og præfabrikerede elementer fra byggemarkedet. I tråd med den funktionelle byggetradition blev huset opført med simple profileringer, brudte farveflader og en enkel materialepalette, som blandt andet brugte lysindfald og proportioner som stærke virkemidler

Udsnit af det restaurerede værn til husets børnetrappe.

Udsnit af betonreparation.

Kulturarv sikres for fremtiden

Bygningens levetid og medfødte problematikker havde i årene op til restaureringen sat sit tydelige præg. Der blev både konstateret et udskridende fundament, fugtskader, skimmelsvamp, skrukke pudslag, korroderede vinduer, fragmenterede facadeblokke og et generelt slid bygningen igennem. Bygningen stod næsten intakt i sin oprindelige arkitektoniske byggestil og husets interiør og dets farvesætning havde

ikke ændret sig betydeligt siden Poul Henningsens tid. Drachmann Arkitekters restaurerings- og bevaringsarbejde tog udgangspunkt i bygningens kulturhistoriske lag, som en måde at formidle bygningens historie og særlige signifikans. Projektets formål var at sikre kulturarven for fremtiden samtidig med at bygningen igen kan anvendes for en familie. 

Kig mod spise- og kaminstue, hvor den genskabte polykromiske funktionalistiske farvesætning understreger rummenes proportioner og materialesammensætning.

Foto: Jens Lindhe.

Kig fra husbestyrerindens værelse mod fordelingsgang. Foto: Jens Lindhe.

Udsnit af kaminstuens interiør. Foto: Jens Lindhe.

Fast inventar i datterens værelse. Foto: Jens Lindhe.

Opstalt nord.

Kig fra fordelingsgang op igennem bygningens hovedakse. Foto: Jens Lindhe.

Udsnit af soveværelse med det restaurerede vinduesparti og radiator. 

Hjørnevindue i kaminstue.

Fast inventar i forældresoveværelse. 

Fotos: Jens Lindhe.

Drachmann Arkitekter udarbejdede en restaureringsstrategi, som havde til formål at værne om husets bevaringsværdier og samtidig skabe de bedste muligheder for at sikre bygningsarven. I dag er det udskridende fundament rettet op og huset har undergået en miljøsanering og energioptimering, hvor der er taget højde for ejendommens karakteristiske detaljering. Desuden er smedejernselementerne blevet restaureret og nænsomme reparationer udført indvendigt såvel som udvendigt ved facadeblokke og sokkel.

Den oprindelige funktionalistiske farvesætning er genskabt og husets historiske tapeter gentrykt. 

v

Bygherren, Realdania By & Byg, siger om projektet ”Renoveringen af huset på Brogårdsvej (…) har ikke alene vakt opmærksomhed; den har også tjent som et skoleeksempel på, hvordan man kan optimere, og ikke mindst energiforbedre et gammelt hus uden at gå på kompromis med den oprindelige arkitektur”.                                              Link: Realdania By og Byg

Det nye forrammekøkken tager udgangspunkt i de historiske plantegninger.

Foto: Jens Lindhe.

Hjørnedetalje af det nye glasskillerum til kældertrappe.

Foto: Jens Lindhe.

Restaurerede historiske stålvinduer- og døre med forsatsrammer. Foto: Jens Lindhe.

Kig fra husets bibliotek langs bygnings hovedakse. Foto: Jens Lindhe.

Det nye biblioteksvindue med indbygget ovenlys, som afslutning af husets hovedakse.

Udsnit af fast inventar i husets bibliotek.
Foto: Jens Lindhe.


FAKTA

Sted: Gentofte, Danmark

Bygherre: Realdania By & Byg, et helejet Realdaniaselskab
Bevaringsstatus: Fredet

Type: Restaurering og energioptimering

År: 2015-2016

Status: Udført

Fotos: Jens Lindhe har fotograferet for Drachmann Arkitekter. 


Relaterede projekter

Lejlighed Østerbro

Renovering | Istandsættelse

Blå Pakhus

Renovering | Istandsættelse

Christianborg Slotskirke

Restaurering I Genopbygning