Alle  Projekter  |  Boliger  |  Design  |  Indretning  |  Kirker  |  Kulturarv  |  Museer  |  Slotte

Skeppsgossekasernen præsentationsbillede

Skeppsgossekasernens indgangsparti.

Skeppsgossekasernen

Karlskrona

Skeppsgossekasernen er tegnet af de kendte arkitektbrødre, Alex og Hjalmar Kumlien. Bygningen blev opført mellem 1878-1881 i nyrenæssance stil og havde plads til at huse 400 skibsdrenge. Drachmann Arkitekter har udarbejdet et skitseforslag til renovering og nyindretning af bygningen to øverste etager, som udgør ca. halvdelen af bygningens 9700 m2. Fra bygningen stod færdig og frem til 1935 fungerede den som kaserne for skibsdrengene. I 1953 åbnede Karlskronas Marinemuseum i den gamle kaserne. Bygningen fungerede som museum frem til 1998, hvor det nye Marinemuseum ved Stumholmen i Karlskrona stod færdigbygget og klar til brug. I årene efter museet flyttede fra Skeppsgossekasernen har bygningen bl.a. været brugt til skole, børnehave og kontorpladser. 

 

Bygningen fremstår med pudset facade med høj sokkel, kvader i stueetagen og en markant afsluttende taggesims. Ankomsten til bygningen er placeret midt på bygningens langstrakte østlige facade, hvor et midterparti af fem vinduers længde skyder sig frem i forhold til den øvrige bygningskrop.

 

Nyindretning af Skeppsgossekasernen

I foråret 2016 fik bygningen en potentiel ny lejer. I den forbindelse har Drachmann Arkitekter, på baggrund af et detaljeret rumprogram, udarbejdet skitseforslag til en nyindretning af bygningens to øverste etager, som udgør ca. halvdelen af bygningens 9700 m2. De øverste etager skal renoveres og indrettes for at skabe plads til åbne kontorer, call-center og mødelokaler i den fredede bygning.

 

Link: SFV

Skeppsgossekasernen sit-plan

Situationsplan fra Krigsarkivet, 1915.


FAKTA

Sted: Karlskrona, Sverige 

Bygherre: Statens Fastighetsverk

Bevaringsstatus:  Statligt Byggnadsminne, SBM

Type: Renovering og nyindretning

År: 2016-

Status: Igangværende 


Relaterede projekter

Højeste Ret

Indretning I Belysning

Asia House

Transformation I Nyindretning

Kungshuset

Transformation I Indretning