Alle  Projekter  |  Boliger  |  Design  |  Indretning  |  Kirker  |  Kulturarv  |  Museer  |  Slotte

St. Albarn Church - præsentationsbillede

Detalje af en gargoil ved kalkstenfrisens hjørne.

St. Alban's Church

København

Den engelske kirke, St. Albarn Church ligger i hjertet af København, blot et stenkast fra byens havn mellem kastellet og esplanaden. I dag er bygningen en aktiv og elsket kirke med mange ugentlige begivenheder. Men dette til trods lider kirken under udtjente og utilgængelige faciliteter, som besværliggør brugen af bygningen. 

 

Drachmann Arkitekter har gennemført forundersøgelser af og er totalrådgiver på det samlede fremtidige projekt, som indebærer en ny tilbygning, optimering af toiletfaciliteter, istandsættelse af krypt, stenarbejder til nordfacaden og øget tilgængelighed.

St. Alban's Church set fra Kastellet. 

Vest facade.

Smedejernsdetalje.

Kig mod Kastellet.

Kulturhistorie og arkitektur

Grundstenen til St. Alban Church blev lagt af den danskfødte Prinsesse Alexandra af Wales i 1885. To år efter i 1887 stod kirken færdig til den engelske menighed i Danmark. Kirkens placering grænser op til kastellets voldgrav og indgår som en del af fortidsmindets rekreative kvaliteter. Kastellet er et af Nordeuropas fineste bevarede fæstningsværker, som i dag er et vigtigt kulturhistorisk mindesmærke såvel som et åndehul for københavnerne.

Kirken blev tegnet af den engelske arkitekt Sir Arthur Blomfield og udført af arkitekt Professor Ludvig Fenger. Sir Arthur var en anset arkitekt, som primært arbejdede med kirkebygninger og restaurering i England. Som mange på hans tid benyttede Sir Arthur den victorianske tidsperiodes nygotik i sit formsprog. Ludvig Fenger var fortaler for den historistiske stil. Han var ligeledes som Arthur Blomfield gotisk inspireret, men med tegl som foretrukket materiale fik hans arkitektur en udpræget dansk stil.

Materialer og istandsættelse

Kirkens materialesammensætning afspejler, at bygningsværket blev til gennem et samvirke mellem engelsk og dansk byggeskik og kunstsyn. Kirken er så vidt det var muligt bygget som man ville have gjort det i England på sin tid, men med nordiske materialer. St. Alban’s Church er opført i Faxe Kalksten. Udvendigt er størstedelen af facadefladen beklædt med flinteknolde fra Stevns. Spiret er af ålandssten, tagfladen er beklædt med Broseley-teglsten fra Shropshire, og indvendigt er der konsekvent blevet benyttet engelske kakler.

Kirkens inventar er overordnet engelsk, og det samme gør sig gældende for kirkens blyindfattede vinduespartier. St. Alban’s Churchs unikke formsprog og materialevalg formidler derved i sin materialitet mødet mellem det engelske og danske. Tegnestuen har med afsætning i denne kulturhistorie udarbejdet skitseforslag til en tilbygning, som både i materialevalg og stil passer ind i den samlede fortælling om kirken.

St. Alban's Church set fra Gefionspringvandet.


FAKTA

Sted: København, Danmark

Bygherre: St. Alban's Church Committee
Bevaringsstatus: Fortidsminde  

Type: Tilbygning, restaurering og istandsættelse

År: 2015-

Status: Igangværende

Samarbejde: Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører A/S og Kirsten Lund-Andersens Tegnestue


Relaterede projekter

Christianborg Slotskirke

Restaurering | Genopbygning

Vallensbæk Gl. Kirke

Istandsættelse

Fredrikskyrkan

Restaurering | Transformation