Alle  Projekter  |  Boliger  |  Design  |  Indretning  |  Kirker  |  Kulturarv  |  Museer  |  Slotte

Universitetshuset Lund præsentationsbillede_KUL

Universitethuset set fra Universitetpladsen.

Universitethuset

Lund

Ole Drachmann blev i 2009 udnævnt til husarkitekt for Universitethuset i Lund og de tilhørende bygninger. Han har i kraft af hans hverv det overordnede ansvar for alle vedligeholdelsesarbejder, ombygninger og ændringer i bygningernes konstruktion og arkitektoniske udtryk.

Universitethuset i Lunds arkitektur og historie

Universitetet i Lund er ét af de ældste og mest prestigefyldte universiteter i Europa med ca. 44.000 studerende. Universitetet udgør en stor andel af Lund, og Den ældste del, Kungshuset, blev bygget i slutningen af 1500-tallet. Undervisningsfaciliteternes historie spænder dermed over mange århundreder. Universitetshuset, som er universitets hovedbygning, er tegnet af Helgo Zetterwall, en af Sveriges mest anerkendte arkitekter. Universitetshuset stod færdigt i 1873 og ligger i Lundagården. Bygningen udmærker sig ved at have bevaret sit arkitektoniske udtryk op til i dag samtidig med at bygningsværket har dannet rammerne for en moderne arbejdsplads. Udover Universitetshuset består universitetskomplekset af Kungshuset, Palaestra, Arkæologen og Det Historiske Museum.

Universitethuset er centrum for Lunds Universitet. Foto: Jens Linde

Anlægget set fra luften. Foto: Blom

Restaurering


Drachmann Arkitekter udfører løbende arbejder på bygningerne for at sikre, at deres kulturarv og arkitektoniske kvaliteter bevares. Samtidigt udvikler tegnestuen løsninger, som muliggør, at bygningerne kan leve op til et moderne universitets behov. For tegnestuen er det vigtigt i bevarelsen af kulturarv, at det ikke er museale rum, der skabes ved en restaurering, men at bygningerne forsat anvendes som en levende kulturarv.

Link: SFV

Universitethuset plantegning bottenvåning.


FAKTA

Sted: Lund, Sverige

Bygherre: Statens Fastighetsverk

Bevaringsstatus: Statsligt Byggnadsminne, SBM

Type: Restaurering og vedligehold

År: 2009-

Status: Igangværende


Relaterede projekter

Rækværk

Design

Pelarsalen

Renovering

Aulaen

Restaurering