Alle  Projekter  |  Boliger  |  Design  |  Indretning  |  Kirker  |  Kulturarv  |  Museer  |  Slotte

Vallensbæk Gl. Kike

Vallensbæk Gl. Kirke set fra Kirkebakke Allé.

Vallensbæk Gl. Kirke

Vallensbæk

Vallensbæk Gl. Kirke har i en længere årrække været plaget af skiftende indeklima og skimmelsvamp. Drachmann Arkitekter har stået for en gennemgribende skimmelsanering og kalkning af kirken. Vallensbæk Gl. Kirke er en romansk kirke, der kan dateres tilbage til det 12. årh. Kirken er opført i en blanding af munkesten og kalksten og har en sokkel som primært består af kampesten. Gulvet i kirken er et gult teglgulv af kvadratiske tegl. Alle indvendige vægflader er kalkede og samtlige krydshvælv er udsmykket med kalkmalerier med undtagelse af første fag fra vest, hvor kirketårnet er placeret.

vVallensbæk Kirke kirketårnets vestfacade

Kirketårnets vestfacade bestående af kalksten, munkesten og natursten.

Istandsættelse

Sanering og nykalkning

I 2007 blev Vallensbæk Gl. Kirke udsat for en mindre brand, der forårsagede store skader på alteret. Der blev tegnet og opført et nyt alter og knæfald, de historiske kalkmalerier blev renset og alle indvendige overflader blev kalket. Kirken har i en længere årrække været plaget af skimmelsvamp. Siden 2007 er der fremkommet misfarvninger på de kalkede flader og der blev konstateret skimmelvækst i vinduesnicherne. For at afhjælpe problemet med fugt blev der installeret en affugter under

kirkebænkenes trægulv. Affugteren stabiliserer luftfugtigheden i kirken, som førhen var meget svingende og medvirkende årsag til de omfattende skimmelproblemer. Kirken er ligeledes blevet forsynet med oplukkelige forsatsvinduer, der skal reducere omfanget af kondens på ruderne og mindske risikoen for skimmelvækst. Drachmann Arkitekter har stået for en gennemgående skimmelsanering og kalkning af kirken.

Det historiske gule teglgulv af kvadratiske tegl.

Koret med det nye knæfald og alterbord.

Kalkmalerierne i Vallensbæk Gl. Kirke.


FAKTA

Sted: Vallensbæk, Danmark

Bygherre: Vallensbæk's Menighedsråd

Bevaringsstatus: Kirke

Type: Istandsættelse og miljøsanering

År: 2015-2016

Status: Udført

Samarbejde: Murer: Karl A. Hansen, Teknologisk Institut, Nationalmuseets Kirkekonsulenter, Nationalmuseets Kalkningstjeneste og Kalk 

 


Relaterede projekter

Fredrikskyrkan

Restaurering | Transformation

Christianborg Slotskirke

Restaurering | Genopbygning

St. Alban's Church

Tilbygning | Restaurering