Alle  Projekter  |  Boliger  |  Design  |  Indretning  |  Kirker  |  Kulturarv  |  Museer  |  Slotte

Vonsild kirke

Kirkens tøndehvælvede loft.

Vonsild Kirke

Vonsild

Frederikskirken i Vonsild, også kaldet Vonsild Kirke, blev opført i 1824 af arkitekt C.F. Hansen. Kirken er opført samtidig med to af C.F. Hansens helt centrale kirkebyggerier; Christiansborg Slotskirke indviet 1826 og Vor frue Kirke indviet 1829. Gennem ti år arbejdede Ole Drachmann, i regi af Erik Møller Arkitekter, med restaurering af Frederikskirken i Vonsild. I den forbindelse blev der gennemført grundige bygningsarkæologiske undersøgelser, og kirkens bygningshistorie blev kortlagt.

Formålet med restaureringen var, at kirken igen kom til at fremstå som ved indvielsen i 1824. Kirken havde gennem årerne undergået flere forandringer, hvoraf flere af dem direkte stred imod det oprindelige arkitektoniske udtryk. Første gang var i 1880. Menigheden syntes, at kirkens oprindelige tårn var for lavt. Ifølge sognepræstens egne ord havde kirken hidtil været styg at se. Tårnet blev forhøjet, så der også blev plads til et fint ur på tårnets ene gavl. Med det nye kirketårn lignede kirken nu en rigtig kirke. Ved facaderestaureringen i 1978 ønskede myndighederne imidlertid tårnet ført tilbage til sin oprindelige højde. Projektet mødte lokal modstand, men blev dog gennemført til sidst.
.

Genskabelse og restaurering af det oprindelige kirkerum

0

At føre kirken tilbage som den stod i 1884 ville indebære, at prædikestolen skulle flyttes fra kirkens sydlige væg tilbage til sin oprindelige placering i koret mod øst. Ølandsgulvet fra 1947 blev ligeledes fjernet, og et gult teglgulv bestående af ottekantede tegl med sorte hjørnefliser blev efterfølgende produceret og lagt. I samme ombæring blev der installeret gulvvarme, kirkens overflader blev istandsat, og taghvælvets malede dekorationer blev restaureret.

Kirkens bænke var gennem tiden blevet ombygget ad flere omgange og senest omkring 1970. Bænkene blev ligeledes ført tilbage til deres oprindelige udseende og forsynet med små højtalere, så kirkegængerne bedre kan høre præsten. Hele restaureringsprocessen blev gennemført i et konstruktivt og inspirerende samarbejde med kirkeværge Sten Krarup.

V

Ole Drachmann stod for løsning af opgaven som partner hos Erik Møller Arkitekter. EMA er indehaver af rettighederne til projektet.

Fotos: Thomas Mølvig 

vonsild-vindu-01
vonsild
vondsild-facade
vonsild-prædikestol
vonsild-loft
vonsild-bænke
vonsild-ny-trappe
vonsild-gulv
vonsild-exteriør

FAKTA

Sted: Vonsild, Danmark

Bygherre: Vonsild Sogns Menighedsråd

Type: Restaurering

År: 2002-2013

Status: Udført

Samarbejde: Kirkeværge arkitekt Sten Krarup, Eduard Troelsgård - Rådgivende Ingeniører,

                      Gade og Mortensen Akustik, Konservator tekniker: Søren Møller

Foto: Thomas Mølvig


Relaterede projekter

Vartov Kirke

Restaurering

Fredrikskyrkan

Restaurering | Transformation

Christianborg Slotskirke

Restaurering I Genopbygning