Historiska Museet har igen åbnet dørene for museets gæster

2018.12.10

Første søndag i advent genåbnede Historiska Museet ved Lunds Universitet. Det 100 år gamle museum har det sidste år gennemgået en stører ombygning, hvor enkelte udstillingsrum, receptionen og museumsbutikken alle har fået et nænsomt ansigtsløst. Tegnestuen har i forbindelse med projektet tegnet et nyt kubeformet indgangsparti, hvor modsætningen imellem glaspartiernes lette og lyse udtryk og den tunge stålkonstruktion i sit arkitektoniske formsprog skaber en dialog med den historiske bygning.

 

Maria Lundström fra Lunds Stift var med til museets genåbning, og har skrevet en fin reportage fra indvielsen, som kan læses her

Læs mere om projektet Historiska Museet her

 

Tag på Kirkesafari i København med Ole Drachmann

2018.11.26

Midt i den danske sommer fik tegnestuen besøg af et svensk tv-hold fra Lunds Stift. I foråret 2018 afsluttede tegnestuen med Ole Drachmann, som ansvarlig arkitekt den storstilede restaurering og transformation af Fredrikskyrkan i Karlskrona. Dette har i Sverige skabt interesse for tegnestuens arbejde. Sammen med Stiftets kommunikatør Maria Lundström tog Ole Drachmann på kirkesafari, hvor de besøgte fem kirker i København. Gennem levende arkitekturformidling og med anekdoter fra byggepladsen i baghånden blev Christiansborg Slotskirke, Marmorkirken, Vartov Kirke, Dyssegårdskirken samt det igangværende projekt i den engelske kirke St. Alban’s Church vist frem.

Læs mere om turen og se indslaget her

 

Nya energilösningar i PH:s hus har gett avkastning

2018.04.22

Nu har vi resultaten av den omfattande energirenoveringen som Drachmann Arkitekter har utfört på PH:s egen villa i Gentofte, på uppdrag av Realdania. Efter att resultaten av eldningssäsongen 2017/18 har sammanställts visar det sig att husets energiförbrukning har minskat med ungefär 60 procent, bland annat genom att använda det nya isoleringsmaterialet Aerogel.

Aerogel kan tack vare den minimala tjockleken ersätta det ursprungliga lagret som fungerat som värmeisolering av husets ytterväggar. Aerogel är ett material som arkitektbyrån fått kännedom om genom arbeten I England och som genom introduktionen i PH:s villa nu även kan fås som byggmaterial i Danmark.

Läs mer om projektet genom att klicka här

Läs mer om resultaten av energirenoveringen här

Drachmann Arkitekters arbejde præsenteres på international konference

2018.04.18

Drachmann Arkitekter ser frem til at deltage i den internationale konference: ”Preserve, Use and Develop” d. 25-26 april i Lund. Konferencen omhandler kirkelig kulturarv og dens udfordringer i fremtiden og afholdes af Lund Stift. Restaureringen og transformationen af Fredrikskyrkan vil blive præsenteret som case.

Læs mere om konferencen og dens program her her.

Læs mere om projektet her

Find Drachmann Arkitekters presserum her.

 

Fredrikskyrkan genindvies Palmesøndag d. 25. marts

2018.03.23

Datoen for genindvielsen af Fredrikskyrkan er ikke tilfældigt valgt. Palmesøndag indleder kirkens vigtigste højtid – påsken. Palmesøndag er i den kristne tro, dagen hvor Jesus trådte i karakter som messias og igennem ham, at det kristne fællesskab med Gud gives. På samme måde genåbner den svenske kirke som en fornyet kirke, som samtidig holder fast i de kirkelige traditioner. Drachmann har arkitekter har gentænkt kirkens rum. Gennem en omfattende restaurering og transformation er kirken taget med ind i fremtiden.

Læs mere om projektet her

Find Drachmann Arkitekters presserum her.

Se program for Fredrikskyrkans geninvielse  her

Liturgiske symboler udviklet til Fredrikskyrkan

2018.03.01

I samarbete med den talangfulle Daniel Siim har det utvecklats nya liturgiska symboler till Fredrikskyrkan i Karlskrona, som ett led i projektet att bevara kyrkan. De grafiska symbolerna är ett visuellt grepp som binder samman liturgin och kyrkorummet. Kristendomen är rik på symboler som alla ger uttryck för den kristna tanken. Här syns dörren till konsistorium, dörren har sandblästrats med ett kors och IHS, de tre första bokstäverna i Kristus skrivet på grekiska.

Läs mer om projektet genom att klicka här

 

Restaurering af Fredrikskyrkan i Karlskrona er tæt på sin afslutning

2018.02.23

Restaureringen av Fredrikskyrkan är snart klar och redo att lämnas över till församlingen. Här syns golvdetaljer från kyrkan, som visar mötet mellan Ölandsstenen från 1915 och det nya massiva ekgolvet i kyrkans skepp. Trägolvet ersätter ett tidigare cementområde som frilades när man tog bort kyrkbänkarna. Golvet kommunicerar kyrkans historia och förändringar, samtidigt som trägolvet rent praktisk har förbättrat kyrkans akustik och fortsätter byggnadsverkets kulturhistoria.

Läs mer om projektet genom att klicka här

 

Drachmann Arkitekter deltager i Kirkens forum I Fredericia den 29. og 30 september

2017.09.29

Drachmann Arkitekter deltar i kyrkans forum i Fredericia den 29 och 30 september.
Du träffar oss vid monter 3120 där vi pratar om "framtidens kyrka" och möjligheterna i de danska kyrkorna. På mässans Scen 2 i Hal E kommer Ole Drachmann lördag kl. 13 dessutom att hålla ett föredrag där han berättar hela historien om renoveringen och uppförandet av Fredrikskyrkan i Karlskrona, samt tankarna bakom "framtidens kyrka".


För att läsa mer om när Drachmann Arkitekters deltog i kyrkans forum, klicka här

Läs mer om projektet genom att klicka  här

 

Restaureringen af PHs eget Hus er indstillet til RENOVER prisen

2017-04.05

Restaureringen av PH:s eget hus är med i slutspurten för att vinna utmärkelsen som Danmarks bästa renoveringsprojekt 2017. Detta är vi riktigt stolta över! Vinnaren kommer att utses senare under året, men redan nu kan du läsa mer om renoveringsprojektet på renover.dk. 

Amalie fra Drachmann Arkitekter - klummeskribent i Arkitekten

2017-04.05

Läs Amalies spalt om Den dynamiska bevaringsprocessen i det senaste numret av facktidningen

PHs eget hus: Special Mention ved Architizer A-Awards i to kategorier

2017-04.04

VVi är stolta över att kunna berätta att PH:s eget hus har fått speciella omnämnanden i två kategorier::

Architecture + Preservation
Architecture + Color

 

Läs mer om projektet och Architizer A+Awards genom att klicka här

:

Architizer A+Awards

PHs eget hus

 

På forsiden af Arkitekten

2017-03.20

I det senaste numret av Arkitekten finns en intervju med Ole Drachmann. I intervjun berättar han om arkitektbyråns arbete i Sverige.

 

 

PHs eget hus på dezeen

2017-01.19

Det engelska magasinet dezeen har gjort en artikel där man i text och bild utförligt beskriver arbetet med renoveringen av PH:s eget hus.

 

Länk til artikel 

 

 

Multifunktionel kirke

2017-01.18

I samband med Drachmann Arkitekters kyrkoprojekt för Fredrikskyrkan i Karlskrona fattades ett intressant och betydelsefullt beslut. I början av januari fattades ett beslut om att kyrkbänkarna i Fredrikskyrkan skulle tas bort från kyrkorummet. Beslutet är både viktigt för att skapa balans mellan användning och bevarandet i Fredrikskyrkan, men beslutet kommer även att vara av betydelse för framtida kyrkoprojekt i Sverige och för svenska kyrkors framtid.

 

Läs mer om projektet genom att klicka här
Artikel

Foto: GEO

Geoteknisk boring ved Kastellet

2017-01.09

St. Albans Church är placerad nära kanten på den vallgrav som går runt kastellet. I december genomförde Geo en geoteknisk och miljöteknisk borrning ner till åtta meter under marken. Syftet med borrningen var att fastställa markens bärförmåga och för att kunna avgöra den framtida tillbyggnadens grundprincip

 

Läs mer om borrningen på Geoshemsida

Läs mer om projektet genom att klicka här

Pelarsalen afleveret

2017-01-03

Under sommaren och hösten 2016 har pelarsalen genomgått en större renovering och är nu åter redo att tas i drift. Projektet utfördes i samband med Lund Universitets 350 års jubileum.

 

Læs mere om projektet her

Link til Lunds Universitet

Se projektet

PHs eget hus er nomineret til arkitekturprisen Årets Store Arne

2016-12-21

Drachmann Arkitekter har, tillsammans med Realdania By & Byg, nominerats till årets Store Arne 2017 för renoveringen av PH:s eget hus.
Store Arne är Arkitektföreningens huvudpris och det delas ut till verk som, under det gångna året, har lyft arkitekturen i Stor Köpenhamn.

Läs mer om nomineringen på

Arkitektforeningens hemesida.

Se billeder af projektet her

Læs mere på Realdania By & Byg

DA - interview i Svenska Kyrkor

2016-11-04

I det senaste numret av Svenska Kyrkor intervjuas Ole Drachmann om sitt arbete som arkitekt och det mångåriga arbetet med det danska och det svenska kulturarvet.
I magasinet finns förutom intervjun även en artikel om Fredrikskyrkan i Karlskrona.
 

Länk till magasinet

Se projektet

På forsiden af By og Land og Arkitekten

2016-10-28

I samband med Drachmann Arkitekters restaurering av PH:s eget hus har Amalie Drachmann skrivit en artikel om projektet för By og Land och även intervjuats i Arkitekten. I artikeln i By og Land beskrivs arkitektbyråns tekniska tillvägagångssätt och hur man löst uppdraget, med bland annat tilläggsisolering, betongreparationer, färgsättning och förloppet för att återskapa en historisk tapet. I slutet av intervjun i Arkitekten kan man läsa det återtryckta meddelandet om Poul Henningsens eget hus från Arkitektens månadshäfte 1938.

Se projektet

Lunds Universitets - 350 års jubilæum

2016-09-23

Med anledning av Lunds Universitets 350 års jubileum har aulans bänkar renoverats.

Arbetet, som utfördes av tapetseraren Mette Palsten i Köpenhamn, har löpt på under sommaren och har omfattat en skonsam renovering av bänkarnas träkonstruktion och förbättring av sittkomforten genom att man kortat ner bänkarnas bakre ben. Samtliga 320 dynor har klätts om på traditionellt sätt med hästtagelsbeklädnad.Se projektet

Ole Drachmann - Udnævnt til Slotsarkitekt

2016-09-20

  2015 blev Ole Drachmann utnämnd till slottsarkitekt för Karlskronas försvarshistoriska anläggning, denna omfattar Marinmuseet i Karlskrona samt 16 historiska byggnader, var av 11 byggnader finns med på Unescos världsarvslista.
Drachmann Arkitekter har det övergripande ansvaret för byggnadernas underhåll, byggnadsvärn och att skydda deras specifika betydelse och strategisk framtida utveckling av kulturarvet. Ole Drachmann är sedan 2008 slottsarkitekt för Bäckaskog Slott och sedan 2009 även husarkitekt för Universitetshuset i Lund Läs mer om oss

Vallensbæk Gl. Kirke - Afleveret

2016-09-20

Drachmann Arkitekter har nyligen färdigställt Vallensbæk gamla kyrka efter en större mögelsanering och nykalkning. Mögelsaneringen innebar bland annat även sanering av kyrkorgeln, som i samband med arbetet även stämdes av Frobenius. Till samtliga av kyrkans fönster har det tillverkats nya specialanpassade försättsrutor, som på ett diskret sätt smälter in i kyrkorummets helhet

Se projektet

PHs eget hus - Åbent hus

2016-09-10

Mellan den 10–18 september, från kl. 13-17 öppnas PH:s eget hus upp för allmänheten. Kom och upplev huset som Drachmann Arkitekter har restaurerat åt Realdania By & Byg.  

Se projektet

3 års Fødselsdag

2016-09-05

Drachmann Arkitekter firar 3 år fredag den 16 september

PHs eget hus i Bo Bedre

2016-09-01

Mellan den 10–18 september, från kl. 13-17 öppnas PH:s eget hus upp för allmänheten. Kom och upplev huset som Drachmann Arkitekter har restaurerat åt Realdania By & Byg. Se projektet

Vallensbæk Gl. Kirke - åbner igen

2016-08-26

Efter att ha varit stängd i över två år kan Vallensbæks församlingsbor åter börja använda sin kyrka.

Se projektet

Ny hjemmeside

2016-08-01

Drachmann Arkitekter har fått en ny hemsida. Här kan du se många av våra spännande projekt, läsa nyheter och mycket mer, klicka här. her