Agardhianum præsentationsbillede_KA

Agardhianum i Lunds Botaniska trädgård.

Argardhianum

Lund

Utformat som ett lusthus men byggt som en villa. Det är så byggnaden framstår som man tror ritades efter anvisningar från botanikprofessorn J.G. Agardh. Inspirationen till det säregna huset har J.G. Agardh förmodligen hämtat från alla de sommarhus och paviljonger som han stött på vid sina utlandsresor. Huset uppfördes 1867 och ligger vid ingången till Lunds Botaniska trädgård.

Drachmann Arkitekter har arbetat med att öppna upp för användning av huset för att i framtiden kunna skapa en inspirerande utbildnings- och arbetsmiljö. Ett program ska bidra till att etablera mötes- och kontorsfaciliteter, i samverkan med föreläsningssal och forskningsmöjligheter. För att öppna upp byggnaden för skoländamål, allmänheten och forskning har vi arbetat med att göra byggnaden tillgänglig och användbar med hjälp av smärre ingrepp, som passar naturligt in i byggnaden och dess kulturhistoria.

Agardhianum planritning.


FAKTA

Plats: Lund, Sverige

Byggherre: Statens Fastighetsverk

Bevaringsstatus: Statsligt byggnadsminne, SBM

Typ: Renovering och ny inredning

År:  2015-

Status: Pågående

Samarbete: Ramboll Sverige

 


Relaterede projekter

Kungshuset

Omvaldning | Inredning

AF Borgen

Inredning | Underhåll

Universitethuset

Restaurering I Underhåll