Aulaen i Universitetshuset præsentationsbillede_ILU

Bänkarna i Universitetshusets aula.  

Aulaen

Lund

Aulan i Universitetshuset i Lund är byggnadens mest betydelsefulla rum och ingår i Drachmann Arkitekters totala underhålls- och bevaringsplan för byggnaden. Det är aulan som används för universitetets större begivenheter. Aulans huvudsakliga inventarier är alla de numrerade bänkarna. Bänkarna är tillverkade av vackert trä med dynor. För att ge bättre sittkomfort har man ändrat lutningen på själva sätet. Bänkarnas dynor har stoppats om och klätts med vävt och färgat hästtagel i en gråbrun nyans.  


FAKTA

Plats: Lund, Sverige

Byggherre: Statens Fastighetsverk

Bevaringsstatus: Statsligt Byggnadsminne, SBM

Typ: Restaurering

År: 2016-

Status: Pågående

Samarbete: Tapetserer Mette Palsteen 


Relaterede projekter

Pelarsalen

Renovering

Universitethuset

Underhåll | Utveckling

Rækværk

Design