Drottningskär Kastell

Drottningskär, till höger syns kärntornet.

Drottningskär Kastell

Karlskrona

Drottningskärs Kastell uppfördes i slutet av 1600-tallet och ligger utanför Aspö söder om Karlskrona. Försvarsbyggnaden är ritad av militären och arkitekten Erik Dahlberg. Kastellet är förbundet till Aspö via en träbro. Huvudsyftet med försvarsbyggnaden Drottningskär Kastell var att hindra fientliga fartyg från att ta sin in till Karlskrona. Bastionerna och fästningsmuren på kastellet var fulla med kanoner som var riktade mot inloppet och redo att bekämpa en inträngande fiende. På landsidan på Aspö finns också bastioner för att skydda mot eventuella angrepp från landsidan. Det har dock aldrig, under dess 300-åriga historia, avfyrats ett enda skott mot främmande makter. Kärntornet fungerade, utöver som lager för krut, även som bostad för manskapet. Kommendanten bodde i en mindre träbyggnad intill kärntornet. Denna historiska kulturmiljö tar emot besökare under hela året och idag finns här både en restaurang och ett museum. Sedan 2015 har Drachmann Arkitekter haft tillsynen över byggnaderna och under den senaste tiden stått för inrednings- och belysningsplan för restaurangen i det norra krutmagasinet.

Ny inredning – från krutkammare till restaurang

0

Sedan 1997 har man använt krutkammaren som serveringslokal och i kommendantens hus finns idag köket. Arkitektbyrån har med den nya inredningen och belysningsplanen för restaurangen försökt skapa ett enkelt uttryck som understryker byggnadens historia.
Drachmann Arkitekter vill med sitt arbete säkerställa Drottningskär Kastell som ett levande kulturarv och att platsen, som Dahlberg själv uttryckte det, förblir "Skönaste Siööcastelet uti hela Europa".

 

Länk: SFV

Bastionen mot söder./span>

Det inre kanondäcket.  

De djupa nischerna i kärntornet.  

Del av kärntornets murverk.


FAKTA

Plats: Karlskrona, Sverige

Byggherre: Statens Fastighetsverk

Bevaringsstatus: UNESCO:s världsarvslista

Typ: Inredning och underhåll

År: 2015-

Status: Pågående


Relaterede projekter

Enomania

Indredning

Kurrholmen

Underhåll | Utveckling

Slup - och Barkasskjulet

Underhåll | Utveckling