Dyssegårdskirken præsentationsbillede_KDK

Predikstol och orgel sett från altaret.  

Dyssegårdskirken

Hellerup

Dyssegårdskyrkan invigdes 1961 som landets sista kopierade kyrka. På grund av bland annat andra världskriget tog det 27 år att bli klar med bygget, vilket gör den till Danmarks mest utdragna kyrkobyggnation. Kyrkan är placerad mitt emot Dyssegårdsskolan och Dyssegårds bibliotek och idag utgör den ett andligt centrum i Dyssegårdskvarteret.

Renovering: Ytor och utsmyckning

Dyssegård kirke genomgick omfattande renoveringar mellan 2010 till 2012. Projektet syftade till att förnya kyrkorummet, utan att förlora kyrkans historiska kvaliteter från 50-talet. Kyrkorummets ytor förnyades och man installerade ett mobilt altare, utfört i brons och ett nytt altarbord. Dessutom förnyades predikstolen och orgelläktaren byggdes om. Den danske kyrkokonstnären Peter Brandes stod för den konstnärliga utsmyckningen, denna består av glasmosaiken, en ny, vävd altarduk och en skulptur i mitten av kyrkorummet. Det nyinredda kyrkorummet kombinerat med Peter Brandes utsmyckning betonar de kyrkliga gärningarna. Som en minimalistisk liturgi som talar till oss gör sig kyrkan idag åter närvarande och relevant. Som avslutning skulle Ole Drachmann specialkonstruera helt nya inventarier, däribland knäpall och belysning.

Ole Drachmann ansvarade för uppdraget, som partner hos Erik Møller Arkitekter. EMA innehar rättigheterna till projektet.

Orgeln i Dyssegårdskirken.  

Del av ingången.

Detalj.

Dyssegårdskirken efter renoveringen.

Altaret i Dyssegårdskirken.

Del av knäpallen.


FAKTA

Plats: Hellerup, Danmark

Byggherre: Dyssegård Kirkes Menighedsråd
Bevaringsstatus: Kyrka

Typ: Renovering och reparation

År: 2010-2012

Status: Utfört

omfattning: 10 000 000,-

Samarbete: Ing. Eduard Troelsgaard, Gade og Mortensen Akustik, Emil Nielsens smedeværksted, Kunstner Peter Brandes


Relaterede projekter

Slotskirken

Restaurering | Återuppbyggnad

Vallensbæk Gl. Kirke

Reparation

Fredrikskyrkan

Omvandling | Restaurering