Flyhangaren Karlskrona

Den norra fasaden på den stora sjöflygplanshangaren på Stumholmen i Karlskrona. 

Flyhangaren

Karlskrona

Drachmann Arkitekter har tagit fram omvandlingsförslag till Flyghangaren i Karlskrona. Planen är att Marinmuseet vill utöka sin utställning och i framtiden ställa ut mindre fritidsbåtar i den gamla sjöflygplanshangaren. I samband med den nya utställningen ska det inrättas ny ingång till flyghangaren. Arkitektbyrån har tagit fram ett projekt som gör det möjligt för Marinmuseet att öppna upp för utställningen och diverse publikaktiviteter.

Den lilla sjöflygplanshangaren.

Den stora sjöflygplanshangaren.

Flyghangarens arkitektur och historia

På Stumholmen i Karlskrona uppfördes 1930 två sjöflygplanshangarer. Den mest framträdande av de två har ett tak som består av två stora tunnvalv placerade vid sidan av varandra. Hela den norra fasaden består av 12 skjutportar som kan skjutas helt åt sidan så att sjöflygplanen kan komma in i och ut ur hangaren. Byggnaden är uppförd som en betong- och stålkonstruktion som är klädd med lodrätt, gulmålad brädbeklädnad och taket är klätt med takpapp.

Hangaren fungerade som hangar fram till 1948. Därefter har den fungerat som parkeringshus och senast som verkstad för båtbyggarna som är knutna till Marinmuseet. 1992 utnämndes Flyghangaren till Statligt byggnadsminne och från 1998 blev flyghangaren tillsammans med fästningsverket i Karlskrona upptagna på UNESCO:s världsarvslista. Idag hyrs hangaren ut till Marinmuseet, där huvudbyggnaden ligger på den nordöstra delen av Stumholmen.

 

Länk:SFV

Takkonstruktionen på den stora sjöflygplanshangaren.

Interiör från den stora sjöflygplanshangaren.

Södra fasaden.

Del av fasaden på den lilla sjöflygplanshangaren.


FAKTA

Plats: Karlskrona, Sverige

Byggherre: Statens Fastighetsverk

Bevaringsstatus: UNESCO:s världsarvslista

Typ: Omvandling

År: 2016-

Status: Pågående

 


Relaterede projekter

Marinmuseum

Underhåll | Inredning

Utklippan

Nybyggnation | Underhåll

Kurrholmen

Underhåll