Fredriskkyrkan set på tværs af kirkeskibet

Utsmyckning på läktarpelarna i korsarmen.

Fredrikskyrkan

Karlskrona

Drachmann Arkitekter har hjälpt Fredrikskyrkan in i framtiden. Kyrkans församling har en vision om att omvandla Fredrikskyrkan till en mer aktiv kyrka där kyrkobesökarna i högre grad kan känna av närvaron av andra besökare och kyrkans medarbetare. Detta har bland annat ställt krav på ökade

flexibilitet av inredningen i kyrkorummet. Detta har Drachmann Arkitekter säkerställt genom en omfattande restaurering och inredning av kyrkan. Projektet har utförts med respekt för de historiska materialen och genom att använda förenliga och nya material som har lång livslängd och som bara blir vackrare med tiden.

Fasad mot väster.

Fredrikskyrkans interiör.

Planritning – framtida förhållande.

Kulturhistoria och arkitektur

Både Trefaldighetskyrkan och Fredrikskyrkan är centralt placerade vid stortorget i Karlskrona och räknas idag som den klassisk romerska barockens förnämsta monument i Sverige. Kyrkan, som ritades av den svenske arkitekten Nicodemus Tessin d.y., invigdes 1744. Barockens stilideal användes för att framhäva Sverige som en stormakt och kyrkan som symbolbyggnad står idag som en maktmanifestation för detta. 1998 upptogs Fredrikskyrkan på UNESCO:s världsarvslista, tillsammans med flotthamnen i Karlskrona.

Invändigt var kyrkan vitkalkad med kalkstensgolv (Ölandssten) som skimrar i gröna, grå och röda nyanser. Sprickor i väggar och valv har restaurerats. Gamla limfärger har tagits bort och det har kalkats med ny kulekalk. Kyrkan har energioptimerats och man har installerat golvvärme i hela kyrkan. Detta innebar att man var tvungen att försiktigt fick ta upp all Ölandssten, märka och lagra stenen tills golvvärmen installerats och därefter återplacerades stenen på sin ursprungliga plats.

Del av sockeln.

Del av entrépartiet..


Klocktorn mot söder.

En levande kyrka i ett levande världsarv

Fredrikskyrkan har under årens lopp genomgått en rad olika reparationer, senast 1913-1915, då bland annat kyrkbänkarna kom till. Den nya inredningen har fört kyrkan tillbaka till det ursprungliga uttryck som Tessin d.y. avsåg. Moderna lösningar har tillförts för att passa kyrkans liv idag. Kyrkorummets arkitektoniska stil är starkt och entydigt, vilket medför att rummet klarar dessa förändringar utan att förlora sina bärande kulturhistoriska kvaliteter. På så sätt går de moderna elementen hand i hand med den ursprungliga arkitekturen och tillför ett nytt lager till världsarvet.

Kyrkorummets arkitektoniska stil är starkt och entydigt, vilket medför att rummet klarar dessa förändringar utan att förlora sina bärande kulturhistoriska kvaliteter. På så sätt går de moderna elementen hand i hand med den ursprungliga arkitekturen och tillför ett nytt lager till världsarvet.

Plan för framtida förhållande.

trædør med detalje

Detalje. Foto: Jens Lindhe

glasdør med detalje

Detalje.. Foto: Jens Lindhe

Multifunktions kyrkorum

Genom sitt arbete har Drachmann Arkitekter ökat kyrkorummets flexibilitet och skapat en multifunktionell kyrka. Varje enskilt element är unikt designat efter kyrkorummet, med fokus på enkelhet och på att skapa element med flera funktioner. Detta innebär att kyrkbänkarna tagits ut ur kyrkan och ersatts av lösa stolar som kan placeras efter behov. Dessutom har man etablerat en nersänkbar stolförvaring i kyrkan. Stolförvaringen fungerar även som scen, med sex inbyggda podier som kan anpassas individuellt för kören.
Här är visionen att hålla kyrkan öppen dygnet runt med  

diakoner, präster och sorgearbetare som finns tillgängliga för besökarna. På så sätt säkerställs universell tillgång till huvudtrappan, där man även har installerat en hiss. I vapenhuset har det installerats nya toaletter och en kokvrå.
Eftersom det i framtiden ska vara möjligt att hålla flera aktiviteter samtidigt i kyrkan har det skapats ett rum under varje läktare i korsarmarna. Uppe på de sydliga läktarna har det etablerats kontorsutrymmen och möteslokaler för kyrkans medarbetare. På den norra läktaren ställs originalorgeln upp igen, med en ny orgelfront.

 

Presserum

Er du journalist eller medie og ønsker at omtale projektet, er du velkommen til at hente pressefotos og tekster til fri afbenyttelse. Husk at kreditere fotografer, som du finder henvisning til i vores fotoarkiv. Find vores presserum her

 


FAKTA

Plats: Karlskrona, Sverige

Byggherre: Svenska Kyrkan

Bevaringsstatus:  UNESCO:s världsarvslista  

Typ: Restaurering och omvandling

År: 2014-2018

Status: Avslutat

Omfattning: 110.000.000 SEK

Samarbete: Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører A/S, Gade & Mortensen Akustik A/S og Studio Daniel Siim 

 


Relaterede projekter

Vonsild Kirke

Restaurering

St. Alban's Church

Tilbyggnad | Restaurering

Christianborg Slotskirke

Restaurering | Återuppbyggnad