Hørsholm Kirke præsentationsbillede_KHK

Hørsholm kyrka sett från öster.

Hørsholm Kirke

Hørsholm

Hørsholm kyrka ligger vackert belägen på en ö i det som tidigare var barockparken vid det rivna Hirschholm slott. Drachmann Arkitekter har fått i uppgift att åtgärda fuktproblemen som under många år orsakat problem för fasaden på Hørsholm kyrka. Kyrkan är ett viktigt danskt byggnadskulturarv med rötter ända tillbaka till kung Frederik VI. När man rev Hirschholm Slott 1810–1812 och återanvände byggmaterialen till bland annat

Christiansborg slottskyrka lät man den sydöstra paviljongen, som innehöll slottskapellet, stå kvar för att fortsätta användas av församlingen. 1813 genomfördes en nödtorftig reparation som visade sig vara otillräcklig och 1816 beviljades ungefär 20 000 riksdaler till huvudreparation.

Mannen bakom är arkitekten C. F. Hansen

Huvudreparationen sattes dock aldrig i verket eftersom arkitekten C.F. Hansen meddelade att det inte var ekonomiskt försvarbart att reparera kyrkopaviljongen, när man för samma summa pengar kunde uppföra en ny och lämplig kyrka till församlingen.

C.F. Hansen tog fram tre förslag på en ny kyrka, som alla var byggnader som var större än det ursprungliga slottskapellet.
Kung Frederik VI valde därefter ut ett förslag som fick utgöra grunden till det slutliga projektet.

Det utvalda projektet var i planering och sitt yttre mycket inspirerat av C.F. Hansens arbete med Vor Frue Kirke i Köpenhamn. Byggnationen av kyrkan påbörjades hösten 1820 och den 21 september 1823 invigdes Hørsholm kyrka.

Drachmann Arkitekter har 25 års erfarenhet inom restaurering och underhåll av kyrkobyggnader. Tillsammans med Eduard Troelsgård - Rådgivende Ingeniører, genomförde arkitektbyrån en undersökning för att kartlägga kyrkans fuktproblem, samt förslag för att åtgärda skadorna.
Hørsholm kyrka sett från öster.


FAKTA

Plats: Hørsholm, Danmark

Byggherre: Hørsholm Kirkes Menighedsråd

Bevaringsstatus: Kyrka

Typ:  Underhåll och fuktproblem  

År: 2014

Status: Utfört


Relaterede projekter

Fredrikskyrkan

Restaurering | Omvaldning

Vallensbæk Gl. Kirke

Reparation

Christianborg Slotskirke

Restaurering I Återuppbyggnad