præsentationsbillede_KKBK

Sektion av bron.

Kronoberg bro

Växjö

2016 blev Drachmann Arkitekter inbjudna att delta i en tävling om att rita ett förslag till en ny gångbroförbindelse från fastlandet till slottsruinen i Växjö. Den befintliga gångbron går från den gamla vaktholmen till stallholmen. Det finns även en kortare gångbro som förbinder stallholmen med slottsholmen. Ett av tävlingsvillkoren var att sjöarnas vattenmiljö skulle skonas genom att använda så få bropelare som möjligt.

Från fastlandet till Kronobergs Slottsruin, tävlingsförslag

Drachmann Arkitekters förslag gick ut på att skapa en gångbro som kunde ge universell åtkomst till slottsruinen. Detta löstes genom att låta bron fortsätta över till stallholmen och ersätta de två separata broarna med en gångbro.

Själva brokonstruktionen är en stålkonstruktion med räcket svetsat i det bärande verket, bestående av T-profiler. Undersidan av T-profilerna är delvis avskurna för att ge konstruktionen ett lättare uttryck. Gångbrons däck är av lärkträ och fästs med tre smäckra I-profiler.

Visualisering av bron till slottsruinen.

Situationsplan.

Plan över bron.

Plansnitt av bron.

Sektion av bron.


FAKTA

Plats: Växjö, Sverige

Byggherre: Statens Fastighetsverk

Typ: Tävling

År: 2016

Status:Färdigställt

 


Relaterede projekter

Historiska Museet

Tillbyggnad | Inredning

Drottningskär

Inredning | Underhåll

Flyghangaren

Omvandling