Kungshuset Lund præsentationsbillede_IKH


Inredningsförslag till Kungshuset.

Kungshuset

Lund

Projektet går ut på att skapa en innovativ inlärnings-, undervisnings- och arbetssituation genom miljömässigt spännande rum, som är speciellt utformat och inrett med möbler avsedda för utbildningsändamål. I moderna arbetsrum och undervisningslokaler räcker det inte att bara ha en stol att sitta på. Det ska skapas en kreativ, mångfaldig och inspirerande miljö där samspelet

mellan människors upplevelse av rummet, den kreativa inredningen och kvalitetsmöblerna kombineras och samverkar. Allt detta har Drachmann Arkitekter haft fokus på i inredningsförslaget till Kungshuset, där ingående behovsanalyser lägger grunden för nytänkande och otraditionell användning av lokalernas stora potential.

Link: SFV

Kungshuset, exteriör.

Entréparti.

Omvandling av Kungshuset

Kungshuset i Lund byggdes 1580 av den danske kungen, som ett renässansslott. 1688 övertog Lunds Universitet byggnaden och inredde den som huvudbyggnad med administration, bibliotek och undervisningslokaler. 1882 fick Lunds Universitet en ny huvudbyggnad, men Kungshuset fungerade fortsatt som bibliotek fram till 1907, då även detta flyttade ut. Därefter inreddes biblioteket till föreläsningslokaler. Fram till 2014 huserade Filosofisk Institutet

i byggnaden. Under sin långa historia har Kungshuset haft flera olika funktioner, från residens åt kungens vasall till Universitetet med många hundra års skiftande behov och funktioner. Med sitt projekt vill Drachmann Arkitekter skapa överensstämmande lösningar för moderna utbildnings- och arbetsrum som åter ger liv åt Kungshuset.

Inredningsförslag till Kungshuset - sittplatser längs fönster.

Inredningsförslag till Kungshuset - läsplats.


FAKTA

Plats: Lund, Sverige

Bygbherre:  Statens Fastighetsverk
Bevaringsstatus: Statsligt Byggnadsminne, SBM

Typ: Ombyggnad och inredning

År: 2014


Relaterade projekt

Højeste Ret

Inredning | Belysning

Skeppsgossekasernen

Renovering | Inredning

Historiska Museet

Tillbyggnad | Inredning