Marinmuseum Karlskrona præsentationsbillede_MMM

Ingång till Marinmuseum.

Marinmuseum

Karlskrona

På Marinmuseet i den historiska staden Karlskrona har Drachmann Arkitekter varit involverade i flera olika projekt som alla rör förändringar av museets inredning, så att besökarna får en enkel och intuitiv förflyttning genom museet.

Marinmuseet uppfördes 1997 och inrymmer Karlskronas marinhistoria, som både berättas och illustreras genom ett flertal galjonsfigurer, skeppsmodeller och ubåtar. Museet har ungefär 250 000 besökare varje år. Byggnaden ligger på Stumholmen med utsikt över flyghangaren och Slup- och Barkasskjulet.

 

Upplevelsefrämjande inredning

I samband med en flytt av museets bibliotek och inredningen av nya administrationslokaler har arkitektbyrån utfört rumsanalyser och tagit fram förslag på ny struktur och arkitektoniska rum som ska inredas för en kreativ kontorsmiljö. Museets café är välbesökt och gästerna har under längre tid önskat att man skulle förbättra akustiken. Projektet omfattade därför uppsättning av akustikreglerande plattor i de befintliga taken och på en stor väggyta på utställningens första våning. På den akustiska väggytan har man byggt in upphängningsskenor som klarar tunga utställningsföremål. I café-delen har man även formgivit en ny serveringsdisk och i medarbetarutrymmet har man inrättat ett kök och ett lunchrum. På ytorna utanför och runt museet har det projekterats för halkskydd i utrymningsvägar och det har tagits fram förslag för fasadrenovering.

V

Länk: Marinmuseum    Länk: SFV


FAKTA

Plats: Karlskrona, Sverige

Byggherre: Statens Fastighetsverk

Bevaringsstatus: UNESCO:s världsarvslista

Typ: Inredning och underhåll 

År: 2015-

Status: Pågående 


Relaterede projekter

Historiska Museet

Tillbyggnad | Inredning

Slup - och Barkasskjulet

Underhåll

Flyghangaren

Omvaldning