Pelarsalen præentationsbillede

Pelarsalen 1929 Foto: Per Bagge.

Pelarsalen

Universitethuset i Lund

I det innersta av Universitetshuset i Lund finns universitetets festsal - Pelarsalen. Den består av tre rum, varav två egentligen är salar och det tredje rummet har absidformat. Ursprungligen ritades Pelarsalen för att inrymma universitetets historiska museum, som bland annat bestod av en samling statyer, byster och reliefer. Med tiden växte museets samling och flyttades till Historiska museet. Idag används den ena salen huvudsakligen i samband med mottagningar och föreläsningar, medan den andra salen huvudsakligen används som uppehållsrum och café för personalen på universitetet. Pelarsalen ingår som en helhet i Universitetshuset i Lund. 2016 genomförde Drachmann Arkitekter en renovering av den historiska festsalen.

Pelarsalen stor

Pelarsalen efter renoveringen.

Renovering

Pelarsalen var sliten och i samband med renoveringen installerades ett nytt ventilations- och värmesystem. Det gamla parkettgolvet bröts upp och ersattes med ett nytt, där man har byggt in konvektorer och eluttag i golvboxar, på så sätt blir salens inredning flexiblare och kan i framtiden användas till flera olika ändamål

Färgsättning

Färgsättningen i Pelarsalen har ändrats flera gånger sedan Universitetshuset uppfördes. Drachmann Arkitekter har tillsammans med SFV utfört ny färgsättning av Pelarsalens rum, med utgångspunkt i de genomförda färglageranalyserna. Resultatet har blivit en enkel färgsättning som strävar åt rummets ursprungliga färgsättning.

Länk: SFV

Registrering av nuvarande färgsättning i Pelarsalen.

Färgtrappa från dörr i Pelarsalen.

Konvektorgaller i absid. Konvektorgallret är utfört i brun mässing.

Konvektor längs väggen.

Detalj av parkettgolv.

Del av smidesarbete


FAKTA

Plats: Lund, Sverige

Byggherre: Statens Fastighetsverk

Bevaringsstatus: Statligt byggnadsminne, SBM

Typ: Renovering

År: 2016

Status: Utfört

 


Relaterade projekt

Skeppsgossekasernen

Renovering | Inredning

AF - Borgen

Inredning | Underhåll

Historiska Museet

Tillbyggnad | Inredning