phs-eget-hus-exterioer-jens-lindhe

Foto på södra fasaden: Jens Lindhe

PHs eget hus

Gentofte

1937 byggde Poul Henningsen, i samarbete med arkitekten Viggo Møller-Jensen, ett enfamiljshus till sig själv och familjen på Brogårdsvej 72 i Gentofte. Drachmann Arkitekter har ansvarat för restaurering och energioptimering av PH:s eget hus. Arkitektbyrån har arbetat med att bevara husets kultur- och arkitekthistoriska kvaliteter för att bana väg för fastigheten in i framtiden.

Fastigheten byggdes på ganska kort tid och med moderna material, man ville undvika dekorativa element och i stället fokusera på en mer rationell användning av de olika byggmaterialen. Materialen utgjordes av tillgängliga standardmaterial och prefabricerade element från byggmarknaden. I linje med den funktionella byggtraditionen uppfördes huset med enkla profiler, brutna färgytor och en enkel materialbas, som bland annat använde ljusinsläpp och proportioner som starka effekter.

Sektion av det restaurerade skyddet till husets barntrappa.

Del av betongreparationen.

Kulturarvet säkras för framtiden

Byggnadens levnadstid och de medfödda problemen hade under åren fram till restaureringen satt sina tydliga spår. Man kunde konstatera glidande fundament, fuktskador, mögelsvamp, skador i putsen, murkna fönster, skadade fasadblock och en generellt sett sliten byggnad. Byggnaden var nästan intakt i sin ursprungliga arkitektoniska byggnadsstil och interiören i huset och färgsättningen hade

inte ändrats i någon betydande mening sedan Poul Henningsens tid. Drachmann Arkitekters restaurerings- och bevaringsarbete tog avstamp i byggnadens kulturhistoriska arv, som ett sätt att förmedla byggnadens historia och specifika betydelse. Projektets syfte var att säkra kulturarvet för framtiden, samtidigt som byggnaden åter skulle kunna användas av en familj.

Vy mot matrum och gillestuga, där den återskapade polykromt funktionalistiska färgsättningen

Foto: Jens Lindhe.

Vy från hushållerskans rum mot korridor.  Foto: Jens Lindhe.

Del av gillestugans interiör. Foto: Jens Lindhe.

Fasta inventarier i dotterns rum.

Elevation i norr.

Vy från korridor upp genom byggnadens huvudaxel. Foto: Jens Lindhe..

Del av sovrum med renoverat fönsterparti och element.  

Hörnfönster i gillestuga.

Fasta inventarier i föräldrarnas rum.

Fotos: Jens Lindhe.

Drachmann Arkitekter tog fram en restaureringsplan med syfte att skydda husets bevaringsvärde, samtidigt som man skapade bästa tänkbara möjligheter för att säkerställa byggnadsarvet. Idag har det glidande fundamentet korrigerats och huset har genomgått en miljösanering och har energioptimerats, där man har tagit fasta på fastighetens karakteristiska detaljer. Dessutom har smidesjärnselementen restaurerats och man har utfört skonsamma reparationer både invändigt och utvändigt rörande fasadblock och sockel.

Den ursprungliga funktionalistiska färgsättningen har återskapats och husets historiska tapeter har reproducerats.

v

Byggherren, Realdania By & Byg, säger så här om projektet: Renoveringen av huset på Brogårdsvej (…) har inte bara väckt uppmärksamhet, den har även fungerat som skolexempel på hur man kan optimera och, inte minst, energiförbättra ett gammalt hus, utan att kompromissa med den ursprungliga arkitekturen".                                        Länk: Realdania By og Byg

Det nya ramköket bygger på de historiska ritningarna.

Foto: Jens Lindhe.

Hörndetaljer för det nya glasavskilda rummet till källartrappan.

Foto: Jens Lindhe.

Restaurerade historiska stålfönster och dörrar med försatskarmar.  Foto: Jens Lindhe.

Vy från husets bibliotek längs byggnadens huvudaxel. Foto: Jens Lindhe.

Det nya biblioteksfönstret med inbyggt överljus som avslutning i husets huvudaxel.

Del av fasta inventarier i biblioteket. Foto: Jens Lindhe.


FAKTA

Plats: Gentofte, Danmark

Bygherre: Realdania By & Byg, et helejet Realdaniaselskab
Bevaringsstatus: Fredet

Type: Restaurering og energioptimering

År: 2015-2016

Status: Avlutat

Fotos: Jens Lindhe har fotograferet for Drachmann Arkitekter. 


Relaterede projekter

Lägenhet, Østerbro

Renovering | Reparation

Blå Pakhus

Renovering | Reparation

Christianborg Slotskirke

Restaurering | Återuppbyggnad