husmandssted-praes

Husmandsted i Pillemark.

Husmandssted

Samsø

Byggnaden uppfördes runt 1785 med halmtak och ytterväggar av korsvirke. I byggnaden har det bott upp till tre familjer samtidigt och genom åren har det även använts som borstbinderi, postkontor och herrskrädderi. Idag används huset som semesterbostad. Fastigheten minnesskyddades 1964 och är ett vackert exempel på en lantarbetarbostad från slutet av 1700-talet och är samtidigt ett vackert uttryck för den genomgående byggnadsstilen i danska småbyar.

Ole Drachmann och Drachmann Arkitekter har under flera år genomfört en rad restaureringsprojekt som alla syftat till att bevara husets autentiska utformning. Projekten har bland annat omfattat flera enkla, miljövänliga och långvariga lösningar som säkrar huset för framtiden. Husets halmtak har lagts om och arbetet har utförts i den gamla Samsø-traditionen. Alla fönster har restaurerats och husets fasader har kalkats med kulekalk och korsvirket har tjärats.

Del av fasaden

Husmandstedet sett från havet.


FAKTA

Plats: Samsø, Danmark

Byggherre: Privat

Bevaringsstatus:  Skyddad

Typ: Restaurering

År: 1997-

Status: Pågående


Relaterede projekter

Vartov Kirke

Restaurering

Bäckaskog Slott

Restaurering | Omvandling