billede

Slup- och Barkasskjulet.

Slup - och Barkasskjulet

Karlskrona

Slup- och barkasskjulet är ett stort hus på 60 x 60 meter. Huset uppfördes 1787 och är ritat av arkitekten C.P. Nyman. Huset är byggt som en och ett halvplanshus med utsikt över både land- och sjösidan. Husets avancerade takkonstruktion består av 10 sadeltak som korsar varandra. Där taken korsar varandra uppstå djupa kanaler där regnvatten samlas

och leds ner i tunnor, som förr i tiden användes t.ex. vid bränder. Örlogsstaden Karlskrona kom med på UNESCO:s världsarvslista 1998 och i samband med detta blev Slup- och barkasskjulet ett världsarv. Som slottsarkitekt har Ole Drachmann ansvar för att byggnaden bevaras i gott skick.


FAKTA

Plats: Karlskrona, Sverige

Byggherre: Statens Fastighetsverk

Bevaringsstatus: UNESCO:s världsarvslista

Typ: Underhåll

År: 2015-


Relaterede projekter

Flyghangaren

Omvaldning

Marinmuseum

Underhåll | Inredning

Utklippan

Nybyggnation | Underhåll