Kastrupgaardsamlingen præsentationsbillede_MKGS

Den nya tillbyggnaden sett från gårdsplanen. 

Kastrupgårdsamlingen

Kastrup

Kastrupgård är en lantegendom från mitten av 1700-tallet, som uppfördes av den kungliga byggmästaren Jacob Fortling. 1968 beslutade Tårnby kommun att etablera en konstsamling bestående av grekiska verk. Efter omfattande restaureringsarbeten öppnade Kastrupgård som museum 1977 och därefter har museet utökats i omgångar.

Tillbyggnad och ombyggnation

2013 genomgick byggnadens fyra flyglar omfattande nyinredning och ombyggnation. Med stöd från Realdania förbättrades förhållandena för rullstolsbundna och rörelsebegränsade personer. Museet fick ny foajé, café och museibutik och utställningsytan utökades med ungefär 270 m2.

Ole Drachmann ansvarade för uppdraget, som partner hos Erik Møller Arkitekter. EMA innehar rättigheterna till projektet.

Länk: Kastrupgårdsamlingen

 Interiör från Kastrupgård.

Porten in till gårdsplanen.

Den nya utställningsbyggnaden.  

Caféet på Kastrupgårdsamlingen.  


FAKTA

Plats: Kastrup, Danmark

Byggherre: Tårnby Kommune

Bevaringsstatus: Skyddad

Typ: Indredning og ombyggnation

År: 2012

Status: Udfört

Foto: Ole Drachmann


Relaterede projekter

Rolighed

Restaurering | Inredning

Historiska Museet

Tillbyggnad | Inredning

PH:s eget hus

Restaurering | Energioptimering