Residenset Karlskrona

Residenset

Karlskrona

Länsresidenset i Karlskrona uppfördes mellan 1909-1911. Byggnaden ritades av den svenske arkitekten Gustav Lindgren och byggdes i tegel med putsade fasader. Mittsektionen av den östra fasaden har en balkong som stöds av sandstenspelare. Utöver att byggnaden var bostad åt landshövdingen skulle den även fungera som representationsbostad och lyfta fram landskapets storhet och makt. Även idag används byggnaden som bostad för landshövdingen, men byggnadens primära delar är förbehållet besökande gäster.

Fastighetens rum och salar har en färgsättning som består av en färg i varje rum, vilket var typiskt för 1900-talet. Rummen är målade i gröna, blå, röda, vita och gula färger. Byggnaden är en del av örlogsstaden Karlskrona och togs 1998 upp på UNESCO:s världsarvslista. Drachmann Arkitekter står för byggnadens löpande underhåll.

Länk: SFV


FAKTA

Plats: Karlskrona, Sverige

Byggherre: Statens Fastighetsverk

Bevaringsstatus:  Statsligt Byggnadsminne, SBM

Typ: Underhåll

År:  2015-

Status: Pågående


Relaterede projekter

Skeppsgossekasernen

Renovering | Inredning

Sølyst

Renovering | Inredning

Zettervallska Villan

Underhåll