Skeppsgossekasernen præsentationsbillede

Skeppsgossekasernens entréparti.

Skeppsgossekasernen

Karlskrona

Drachmann Arkitekter arbetar med Skeppsgossekasernen, som är ritad av arkitektbröderna Alex och Hjalmar Kumlien. Byggnaden uppfördes mellan 1878-1881 i ny-renässansstil och hade plats för 400 skeppspojkar. Drachmann Arkitekter har tagit fram ett ritningsförslag för renovering och inredning av byggnadens två översta våningar, som utgör ungefär hälften av byggnadens 9 700 m2. Från det att byggnaden färdigställts och fram till 1935 fungerade den som kasern för skeppspojkar. 1953 öppnade Karlskronas Marinmuseum i den gamle kasernen. Byggnaden fungerade som museum fram till 1998, då det nya Marinmuseum stod klart och kunde tas i bruk vid Stumholmen i Karlskrona. Under åren efter att musett hade flyttat från Skeppsgossekasernen har byggnaden bland annat använts som skola, förskola och kontorslokaler.

 

Byggnaden har en putsad fasad med hög sockel, kvardersten i bottenvåningen och en markant avslutande takkornisch. Byggnadens entré är placerad mitt på byggnadens östra långsida, där ett mittparti med fem fönsters längd skjuter ut i förhållande till den övriga byggnadskroppen.

 

Ny inredning

Under våren 2016 fick byggnaden en potentiell ny hyresgäst. I samband med detta har arkitektbyrån, baserat på en detaljerad rumsplan, tagit fram ritningsförslag för ny inredning. De översta våningarna ska renoveras och inredas för att ge plats åt öppna kontor, callcenter och möteslokaler i den skyddade byggnaden.

 

Länk: SFV

Skeppsgossekasernen sit-plan

Situationsplan från Krigsarkivet, 1915.


FAKTA

Plats: Karlskrona, Sverige 

Byggherre: Statens Fastighetsverk

Bevaringsstatus:  Statligt Byggnadsminne, SBM

Typ: Renovering och ny inredning

År: 2016-

Status: Pågående


Relaterede projekter

Højeste Ret

Inredning | Belysning

Asia House

Ombyggnad | Inredning

Kungshuset

Omvandling | Inredning