Christiansborg Slotskirke præsentationsbillede_KSK

Slottskyrkan efter restaurering.

Christianborg Slotskirke

København

Christiansborg slottskyrka drabbades av en storbrand på pingstafton 1992. Branden orsakades troligen av en förlupen nödraket från pingstkarnevalen. Branden spred sig väldigt snabbt och hela takkonstruktionen brann ner, kupolen föll ner i kyrkan och en del av inventarierna förstördes. På söndag förmiddag beskådade kungafamiljen skadorna och mitt under besiktningen föll en 2 meter lång del av kupolens kornisch ner. Den slår ner med ett stort brak i kupoltaket. Man stod inför ett omfattande restaureringsarbete. I projektet använde man sig både av traditionella metoder och av aktuell byggnadsteknik. Dessutom återuppfanns gamla hantverkstekniker och metoder för att använda i projektet. Ole Drachmann, som var anställd hos Erik Møller, ansvarade för slottskyrkans restaurering, som fortlöpte under nästan fem års tid.

Slottskyrkans historia och arkitektur

Christiansborg slottskyrka har ritats av C.F. Hansen och byggdes mellan 1813 och 1826. Kyrkan är kungahusets och är byggd som ett privat kapell för landets regenter. Att restaurera kyrkan var en möjlighet att få inblick i C.F. Hansens arkitektoniska intentioner. Den rådande uppfattningen är att den italienska renässansarkitekten Vignolas (1507-73) kyrka, S. Andrea i Via Flaminia i Rom, har fungerat som förebild för slottskyrkan. Med kyrkofasadens utbrutna yta, den karakteristiska fronten med pelare och kupolöverbyggnaden lyckades C.F. Hansen förändra det gamla barockhuset med krypta till ett klassicistiskt tempel.

Kyrkan invigdes den 14 maj 1826 på 1000 års dag för införandet av kristendomen i Danmark. På så sätt skrev C.F. Hansen inte bara in slottskyrkan i en lång arkitekthistorisk tradition utan även i ett större kristet sammanhang. Restaureringen öppnade upp för både arkitektoniska som kulturhistoriska överväganden. Skulle man enbart återuppföra den byggnad som uppförts av C.F. Hansen eller skulle man ta med byggnaden in i det 20:e århundradet? Vilka bevarings- och restaureringsprinciper skulle man använda i projektet?

Detalje Christiansborg Slotskirke

Del på en av kungalogens korintiska pelare.

Genetableret Loge Christiansborg Slotskirke

En av de återetablerade logerna.

kirkebænke og stole Christiansborg Slotskirke

Kyrkbänkar och stolar.

Byggnadsarkeologisk restaurering

Christiansborg slottskyrka återinvigdes i januari 1997, efter mer än fyra års restaureringsarbete. Genom ett systematiskt uppröjningsarbete efter branden och omfattande byggarkitektoniska undersökningar kunde man skapa sig en överblick över kyrkans konstruktion, bland annat av kupolen. Ett noggrant projekterings- och planeringsarbete drogs igång. Detta resulterade i den storstilade restaureringen som förärades med den internationella utmärkelsen Europa Nostra.

Ole Drachmann ansvarade för uppdraget, som anställd hos Erik Møller Arkitekter.EMA innehar rättigheterna till projektet..

Fotos: Jens Linde

Prædikestol og alterparti Christiansborg Slotskirke Drachmann Arkitekter

Predikstol och altarparti efter restaurering.

Slotskirken før restaurering

Interiör efter branden.

Christansborg Slotskirke trappen før branden

Trappan efter branden.

Christiansborg Slotskirke Trappen efter restaurering

Trappan efter restaurering.

Christiansborg Slotskirke Facden mod gade

Kyrkans fasad mot slottsplatsen.

Slotskirkens kuppel

Slottskyrkans kupol.

slotskirken stukmarmor, Drachmann Arkitekter

Interiör med slätputsad marmor.

Christiansborg Slotskirke stukdekoration Drachmann Arkitekter

Slätputsade dekorationer.

Slotskirken detalje ved trappe

Foto: Ole Drachmann.


FAKTA

Plats: Köpenhamn, Danmark

Byggherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen.

Bevaringsstatus: Kyrka

Typ: Restaurering och återuppbyggnad

År: 1992-1997

Status: Utfört

Omfattning: 105 000 000.-

Foto: Jens Markus Lindhe


Relaterede projekter

Fredrikskyrkan

Restaurering | Omvaldning

Vallensbæk Gl. Kirke

Reperation

St. Alban's Church

Tillbyggnad | Restaurering