præsentationsbillede_KSL

Sølysts huvudbyggnad efter restaurering.  

Sølyst

Klampenborg

I marken runt Sølyst finns 500 års historia. Den första kännetecknande byggnaden på platsen var Kung Hans upphovsman till. 1760 byggde köpmannen Just Fabricius om lantstället till dess nuvarande form. Sedan 1949 är det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab och Danske Broderskabs som ägt byggnaderna som utgör Sølyst i Klampenborg.
2010 var Ole Drachmann, som partner hos Erik Møller Arkitekter, ansvarig för de genomgripande reparationerna av både huvudbyggnaden och paviljonger.

Därefter har Drachmann Arkitekter tagit fram ett underhållsprogram för Sølyst. Underhållsprogrammet omfattar varje enskild byggnad. Varje enskild byggnadsdel kontrolleras för att avgöra dess status, behov, kvarvarande livslängd och investeringsförväntningar. Slutligen utarbetades en rapport som beskriver förväntat restaurerings- och underhållsarbete sett över 10 års tid.

 

Interiör.

Festsalen efter restaurering.

Del av takets rumsdekor med integrerad ventilationsanläggning.

De gamla träfasaderna har genom åren målats med många olika produkter och behövde först skrapas rena innan man kunde impregnera med olja och måla med ny linoljefärg. Huvudtrappan ersattes av en ny svängd trappa och byggnadens tak reparerades, undertak monterades och ny takbeklädnad lades på. Köket byggdes om radikalt med fokus på arbetsmiljö, förbättrad ventilation och rationellare arbetsförlopp. Under terrassen mot öster byggdes en ny vinkällare. Festsalen fick ny ventilationsanläggning som är dold i takets rumsdekor och alla övriga

lokaler renoverades. Ett litet rum mellan festsalen och musikrummet, troligen dekorerat av G.F. Hetsch, blev också restaurerat. Projektet omfattade även inredning av ett museum i stallet och kontorslokaler i kavaljerbostaden. På båda byggnaderna bytte man ut imponerande takkonstruktioner. Ankomstplatts och parkeringsyta lades om i samarbete med GHB Landskab.

V

Ole Drachmann ansvarade för uppdraget, som partner hos Erik Møller Arkitekter.
EMA innehar rättigheterna till projektet.

Sølysts brädklädda fasad.


FAKTA

Plats: Klampenborg, Danmark

Byggherre: Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab

Bevaringgtatus: Bevaringsvärdigt

Typ: Restaurerings- och underhållsprogram  

År: 2010, 2013

Status: Utfört

Samarbete:  GHB Landskab v. Jacob Fisher

Foto: Ole Drachmann


Relaterade projekt

Universitethuset

Underhåll | Utveckling

Rolighed

Restaurering | Inredning

Skeppsgossekasernen

Renovering I Inredning