St. Albarn Church - præsentationsbillede

Detalj av en droppnäsa  vid kalkstensfrisens hörn.

St. Alban's Church

København

Den engelska kyrkan St. Albarn Church ligger i hjärtat av Köpenhamn, bara ett stenkast från hamnen mellan kastellet och esplanaden. I dag är byggnaden en aktiv och älskad kyrka med många evenemang varje vecka. Trots detta har kyrkan uttjänta och otillgängliga faciliteter som försvårar användandet av byggnaden.  

 

Drachmann Arkitekter har genomfört förundersökningar av och är totalkonsult för det framtida totalprojektet, som innebär en ny tillbyggnad, optimering av toaletter, iordningställande av kryptan, stenarbeten till den norra fasaden och förbättrad tillgänglighet.

St. Albans Church sett från kastellet

Västra fasaden.

Smidda järndetaljer.

Vy mot kastellet.

Kulturhistoria och arkitektur

Grunden till St. Alban Church anlades av den danskfödda prinsessan Alexandra av Wales 1885. Två år senare, 1887, var kyrkan färdig för den engelska församlingen i Danmark. Placeringen av kyrkan gränsar till kastellets vallgrav, som ett led i de historiska rekreativa kvaliteterna. Kastellet är ett av norra Europas bäst bevarade fästningsverk och är idag ett viktigt kulturhistoriskt minnesmärke, samt ett andrum för köpenhamnarna.


Kyrkan ritades av den engelske arkitekten Sir Arthur Blomfield och uppfördes av arkitektprofessorn Ludvig Fenger. Sir Arthur var en ansedd arkitekt som huvudsakligen arbetade med kyrkobyggnader och restaurering i England. Precis som många andra på sin tid använde Sir Arthur sig av den viktorianska epokens nygotiska stil i sitt formspråk. Ludvig Fenger var förespråkare för den historiska stilen. Han var, precis som Arthur Blomfield, inspirerad av det gotiska men med tegel som huvudsakligt material fick hans arkitektur en utpräglad dansk stil.

Material och renovering

Kyrkans materialsammansättning avspeglar att byggnaden uppkom genom en samverkan mellan engelsk och dansk byggnadsstil och syn på konsten. Kyrkan är, så långt som det var möjligt, byggd som man skulle gjort i England på den tiden, men med nordiska material. St. Albans Church är uppförd i Faxe-kalksten. Utvändigt är den största delen av fasaden klädd med flintsten från Stevns. Spiran är klädd med Ålandssten, taket är klätt med Broseley-tegel från Shropshire och invändigt har man konsekvent använt engelsk kakel

Kyrkans inventarier är i huvudsak engelska och det samma gäller för kyrkans blyinfattade fönsterpartier. På så sätt förmedlar St. Albans Churchs unika formspråk och materialval mötet mellan det engelska och det danska. Arkitektbyrån har tagit avstamp i byggnadens kulturhistoriskt framtagna ritningar för att ta fram ritningar för en tillbyggnad som både i material och i stil passar in med kyrkans helhetsbild.

St. Albans Church sett från Gefionfontänen.


FAKTA

Plats: København, Danmark

Byggherre: St. Alban's Church Committee
Bevaringsstatus: Historisk minnesplats  

Typ: Tillbyggnad, restaurering och renovering

År: 2015-

Status: Pågående

Samarbete: Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører A/S og Kirsten Lund-Andersens Tegnestue


Relaterede projekter

Christianborg Slotskirke

Restaurering | Återuppbyggnad

Vallensbæk Gl. Kirke

Reparation

Fredrikskyrkan

Restaurering | Omvandling