St. Hammar Kyrka præsentationsbillede_KSHK

Situationsplan över tävlingsförslaget för en tillbyggnad till St. Hammars Kyrka.  

St. Hammars Kyrka

Höllviken

Stora Hammars Kyrka ligger i Höllviken, 25 km söder om Malmö och uppfördes 1902 i dansk-holländsk renässansstil från Christian IV:s tid. Arkitekt var Magnus Steedorff. Kyrkan är byggd i rött tegel med vågräta band av Komstad-kalksten, skiffertak och kopparklätt torn. Invändigt är kyrkan vitkalkad och golvet består av svart/vita Viktoriaplattor. Taket utgörs av tunnvalv med kassetter.

Innan restaureringen påbörjades 2014 var kyrkans interiör mycket sliten. Elementen hade missfärgat väggarna grå-svarta och Viktoriaplattorna på golvet vittnade om nästan 120 års flitigt användande. Bänkarna var, precis som många gamla kyrkbänkar, obekväma att sitta på.

St. Hammar Kyrka facade øst

Fasad öster.

St. Hammar Kyrka facade vest

Fasad väster.

Renovering av interiör och tillbyggnad av samlingsrum

Projektet omfattade nytt golv med stora klinkerplattor av svensk diabas, som lades i ett mönster som påminde om det gamla golvet med Viktoriaplattor. Elementen ersattes med konvektorer i golvet. Väggarna kalkades om och taket reparerades av en konservator. Invändigt gjordes kyrkorummet tillgängligt genom en hissplattform till koret. I tillbyggnaden finns plats för café och pentry, toaletter, samlingsrum, barnhörna och förvaringsrum.
I ritningsförslaget utförs tillbyggnaden i röd mönstermurad tegel med specialtegel som föreställer bibliska motiv. Taket är ett genomskuret glastak för att bilda ett kors över kyrkorummet. Tillbyggnaden smälter väl in och harmonierar både i materialval och i symbolik med den ursprungliga kyrkoarkitekturen.

Stora-Hammar-Kyrka visualisering

Visualisering av framtida interiör..


FAKTA

Plats: Höllviken, Sverige

Byggherre: Hölviken församling
Bevaringsstatus: Kyrka

TypTillbyggnad och renovering

År: 2014

Status: Färdigställt


Relaterede projekter

Fredrikskyrkan

Restaurering | Omvaldning

Historiska Museet

Tillbyggnad | Inredning

St. Alban's Church

Tillbygnad | Restaurering