Universitetshuset Lund præsentationsbillede_KUL

Universitethuset set fra Universitetpladsen.

Universitethuset

Lund

2009 utnämndes Ole Drachmann till husarkitekt för Universitetshuset i Lund och de tillhörande byggnaderna. Han har i kraft av sitt arbete det övergripande ansvaret för alla underhållsarbeten, ombyggnationer och ändringar av byggnadens konstruktion och arkitektoniska uttryck.

Universitetshusets arkitektur och historia

Universitetet i Lund är ett av de äldsta och mest prestigefyllda universiteten i Europa och har ungefär 44 000 studenter. Universitetet utgör en ganska stor del av Lund och den äldsta delen, Kungshuset, byggdes i slutet av 1500-talet. Undervisningsfaciliteternas historia spänner alltså över många århundraden.

Universitetshuset, som är universitetets huvudbyggnad, ritades av en av Sveriges mest erkända arkitekter, Helgo Zetterwall. Universitetshuset stod klart 1873 och ligger i Lundagård. Byggnaden utmärker sig genom bevarandet av det arkitektoniska uttrycket, samtidigt som byggnaden fungerar som en modern arbetsplats. Utöver Universitetshuset består universitetskomplexet även av Kungshuset, Palaestra, Arkeologen och Historiska museet.

Universitethuset er centrum for Lunds Universitet. Foto: Jens Linde

Anlægget set fra luften. Foto: Blom

Restaurering


Drachmann Arkitekter utför löpande arbeten på byggnaderna för att säkerställa att kulturarvet och de arkitektoniska kvaliteterna bevaras. Kombinerat med detta tar arkitektbyrån fram lösningar som möjliggör att byggnaderna kan leva upp till de behov som ett modernt universitet har. För arkitektbyrån är det viktigt att bevarandet av kulturarv inte skapar museala rum som man gör vid en restaurering, utan att byggnaderna kan fortsätta att användas som ett levande kulturarv.

Länk: SFV

Universitethuset plantegning bottenvåning.


FAKTA

Plats: Lund, Sverige

Byggherre: Statens Fastighetsverk

Bevaringsstatus: Statsligt Byggnadsminne, SBM

Type: Restaurering och underhåll

År: 2009-

Status: Pågående


Relaterade projekt

Räcke

Design

Pelarsalen

Renovering

Aulaen

Restaurering