Utklippan præsentationsbillede_KUK

Utklippans fyrtorn.

Utklippan

Karlskrona

Utklippan är en ögrupp som ligger 15 km sydöst om Karlskrona. 1836 kom ett kungligt direktiv om att uppföra en befäst fyr på Utklippan. Den ursprungliga fyren ersattes 1870 av en ny fyr som ritats av överingenjör Gustav von Heidenstam.
Den lilla ögruppen består av norra och södra skär och kallas i folkmun för "Sveriges Kap Horn". På södra skär finns, förutom fyren och fyrbyggnaden, en rad byggnader där flera av dessa har fungerat som vandrarhem för sommargäster och bostad för fyrvaktaren och hans familj. På norra skär har det sprängts plats för en rektangulär hamnbassäng som står i skarp kontrast till öarnas naturliga klipplandskap. Idag används ön huvudsakligen av ornitologer eftersom många flyttfåglar gör uppehåll på öarna. Sedan 2015 har Drachmann Arkitekter ansvarat för underhållet av de historiska byggnaderna, ritat en ny paviljong samt tagit fram förslag för förbättring av tillfartsvägarna.

Utklippans byggnader och fyrtorn.

Paviljongen

Arkitektbyrån har ritat en paviljong som både fungerar som informationscenter och skydd för väder och vind för seglare och dem som använder nödhamnen. Paviljongens material och arkitektur har inspirerats av de befintliga byggnaderna som finns på skären, med brädbeklädnad med listtäckning och tak som är klädda med takpapp. Till skillnad från de ursprungligt hyvlade och målade brädorna består den nya paviljongens brädbeklädnad av råa, tjärade brädor som är enklare att underhålla.

Paviljongens västra fasad består av rostfria stålplattor som kan fällas ner och fungera som terrass. På insidan bakom fasadplåtarna har det monterats stora glaspartier som ger utsikt över hamnen från paviljongen, när fasadpartierna har fällts ner.

Den nya paviljongen.

Utklippan.

Interiör i den nya paviljongen.

Fyren

På södra skär vill man på sikt öppna upp fyren för allmänheten. I samband med detta har Drachmann Arkitekter tagit fram ett ritningsförslag för att förbättra tillfartsvägarna från fyrbyggnaden till fyrtornet och göra trappan säkrare. Det har även tagits fram förslag för bevaring av fyrens lamphus och ändamålsenlig skärmning av el-installationerna.


FAKTA

Plats: Karlskrona, Sverige

Byggherre: Statens Fastighetsverk

Bevaringsstatus: UNESCO:s världsarvslista

Typ: Nybyggnation och underhåll

År: 2015-


Relaterede projekter

Kurrholmen

Underhåll

Flyghangaren

Omvandling

Godnatt

Underhåll