Vallensbæk Gl. Kike

Vallensbæk gamla Kyrkan sedd från kyrkbackens allé.

Vallensbæk Gl. Kirke

Vallensbæk

Vallensbæk gamla kyrka har under många år plågats av skiftande inomhusklimat och mögelsvamp. Drachmann Arkitekter har ansvarat för en genomgripande mögelsanering och kalkning av kyrkan. Vallensbæk gamla kyrka är en romersk kyrka som kan dateras ända tillbaka till 11-talet. Kyrkan är byggd med en blandning av munksten och kalksten och sockeln består huvudsakligen av granit. Kyrkans golv är av gul kvadratisk tegel. Alla invändiga väggytor är kalkade och alla korsvalv är utsmyckade med kalkmålningar med undantag för det första facket från väster där kyrktornet är placerat.

vVallensbæk Kirke kirketårnets vestfacade

Kyrktornets västra fasad av kalksten, munksten och natursten.

Reparation

Sanering och nykalkning

2007 drabbades Vallensbæk gamla kyrka av en mindre brand som orsakade stora skador på altaret. Det ritades och byggdes ett nytt altare och knäpall, de historiska kalkmålningarna rensades och alla invändiga ytor kalkades. Sedan 2007 har det uppkommit missfärgningar på de kalkade ytorna och man kunde konstatera att det fanns mögel i fönsternischerna. För att avhjälpa fuktproblemet installerades en avfuktare under kyrkbänkarnas trägolv

Avfuktaren stabiliserar kyrkans luftfuktighet, som tidigare varit mycket varierande och som har bidragit till de omfattande mögelproblemen. Dessutom har kyrkan utrustats med öppningsbara försättsfönster som ska bidra till att reducera kondens på rutorna och minska risken för mögelsvamp.

Det historiska gula tegelgolvet av kvadratisk tegel. .

Koret med nytt altarbord och knäpall.

Kalkmålningar i Vallensbæk gamla kyrka.


FAKTA

Plats: Vallensbæk, Danmark

Byggherre: Vallensbæk's Menighedsråd

Bevaringsstatus: Kyrka

Typ: Reparation och miljösanering

År: 2015-2016

Status: Udført

Samarbete: Murer: Karl A. Hansen, Teknologisk Institut, Nationalmuseets Kirkekonsulenter, Nationalmuseets Kalkningstjeneste og Kalk 

 


Relaterede projekter

Fredrikskyrkan

Restaurering | Omvaldning

Christianborg Slotskirke

Restaurering | Återuppbyggnad

St. Alban's Church

Tillbyggnad | Restaurering