Vartov Kirke præsentationsbillede_KVAK

Lysindfald gennem det mundblæste glas. Ljusinsläpp genom det munblåsta glaset.

Vartov Kirke

København


Vartov kyrka har historiska rötter som sträcker sig ända tillbaka till de tidigaste delarna av Köpenhamn. Ursprungligen var kyrkans byggnader uppförda som sjukhus och grunden vilade på resterna av Absalons stadsmur. 1724 lades grunden till Vartov fattigsjukhus och redan året efter kunde man ta i bruk flygeln mot Løngangsstræde. Därefter byggdes en flygel mot Vestervold och i Farvergade.

Vartov fattigsjukhus inrymde en mindre kyrka i direkt förbindelse med sjukhusdelen. 1753 utökades antalet sängplatser och det var kyrkan som fick ge plats åt detta. Under de följande åren uppfördes en ny kyrka och denna togs i bruk 1755. Vid uppförandet av den nya kyrkan beslutade man sig för att återanvända altartavlan, predikstolen och andra delar från den ursprungliga kyrkan. Ole Drachmann ansvarade, som partner hos Erik Møller, för en genomgripande restaurering och reparationer av kyrkans interiör.

 

Restaurering av kyrkan.

Kyrkan hade under många år varit målad i ljusgrå nyanser och uppvisade stort slitage efter många års användning. Altarpartiet och predikstol genomgick en omfattande snickerirenovering och därefter en skonsam förbättring och förgyllning. Enskilda delar genomgick även målning hos en målerikonservator. Idag har altarpartiets utsmyckning ett tydligt och klart uttryck. Kyrkbänkarna målades i en mörkgrå nyans för att ge en fin kontrast till den ljusgrå färgen som är genomgående för kyrkorummets övriga trädetaljer. Dessutom gjordes en nytolkning av den ursprungliga knäpallen. Det ogenomskinliga industriglaset i fönstren ersattes med munblåst glas som ger ett behagligare ljusinsläpp.

V

Ole Drachmann stod for løsning af opgaven som partner hos Erik Møller Arkitekter. EMA er indehaver af rettighederne til projektet.

 

Vartov Kirke Stole

Tavla för psalmnummer.

Varov Kirke døbefond og orgel

Dopfunt och orgel.

Vartov Kirke -kirkebænke

Kyrkbänkar.

Vartov Kirke nyt knæfald

Den nya knäpallen.

Vartov kirke udsnit af dør med dørhåndtag

Del av dörr.

Vartov Kirke stole set fra oven

FAKTA

Plats: Köpenhamn, Danmark

Byggherre: Vartov Kirkes Menighedsråd

Bevaringsstatus: Kyrka

Typ: Restaurering och reparation

År: 2003

Status: Utfört

Foto: Ole Drachmann


Relaterede projekter

Fredrikskyrkan

Restaurering | Omvandling

Vallensbæk Gl. Kirke

Reparation

St. Alban's Church

Tillbygnad | Restaurering