Vonsild kirke

Kyrkans tunnvalvstak.

Vonsild Kirke

Vonsild

Frederikskirken i Vonsild, även kallad Vonsild kyrka, uppfördes 1824 av arkitekten C.F. Hansen. Kyrkan byggdes samtidigt med de två av C.F. Hansens helt centrala kyrkobyggnader, Christiansborg slottskyrka som invigdes 1826 och Vor frue Kirke som invigdes 1829. Under tio års tid arbetade Ole Drachmann, för Erik Møller Arkitekter, med restaureringen av Frederikskirken i Vonsild. I samband med detta genomfördes grundliga byggnadsarkeologiska undersökningar och man kartlade kyrkans byggnadshistoria.

Syftet med restaureringen var att kyrkan åter skulle se ut som vid invigningen 1824. Under årens lopp hade kyrkan genomgått ett flertal förändringar, varav flera av dessa direkt stred mot det ursprungliga arkitektoniska uttrycket. Första gången var 1880. Församlingen ansåg att kyrkans ursprungliga torn var för lågt. Enligt sockenprästens egna ord hade kyrkan hittills varit ful att titta på. Man höjde tornet för att även få plats med en fin klocka på den ena torngaveln. Med det nya kyrktornet såg kyrkan nu ut som en riktig kyrka. Vid fasadrenoveringen 1978 ville dock myndigheterna återställa tornet till dess ursprungliga höjd. Projektet mötte lokalt motstånd men genomfördes ändå till sist.
.

Återskapande och restaurering av det ursprungliga kyrkorummet

0

Att återföra kyrkan så som den stod 1884 skulle innebära att predikstolen skulle flyttas från den södra väggen och placeras på sin ursprungliga plats i koret åt öster. Även Ölandsgolvet från 1947 togs bort och ersattes av ett gult tegelgolv av åttkantigt tegel med svarta hörnstenar. Vid detta tillfälle installerades även golvvärme, ytorna i kyrkan reparerades och takvalvets målade dekor restaurerades.

 

Kyrkbänkarna hade byggts om flera gånger genom åren, senast runt 1970. Även bänkarna återställdes till sitt ursprungliga utseende och försågs med små högtalare för att göra det lättare för kyrkobesökarna att höra prästen. Hela restaureringsprocessen genomfördes på ett konstruktivt och inspirerande sätt i samarbete med kyrkvärden Sten Krarup.

V

Ole Drachmann stod for løsning af opgaven som partner hos Erik Møller Arkitekter. EMA er indehaver af rettighederne til projektet.

Fotos: Thomas Mølvig 

vonsild-vindu-01
vonsild
vondsild-facade
vonsild-prædikestol
vonsild-loft
vonsild-bænke
vonsild-ny-trappe
vonsild-gulv
vonsild-exteriør

FAKTA

Plats: Vonsild, Danmark

Byggherre: Vonsild Sogns Menighedsråd

Typ: Restaurering

År: 2002-2013

Status: Utfört

Samarbete: Kirkeværge arkitekt Sten Krarup, Eduard Troelsgård - Rådgivende Ingeniører, Gade og Mortensen Akustik, Konservator tekniker: Søren Møller

Foto: Thomas Mølvig


Relaterede projekter

Vartov Kirke

Restaurering

Fredrikskyrkan

Restaurering | Omvandling

Christianborg Slotskirke

Restaurering I Återuppbyggnad